Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning og deltidsstudier

Helse og psykologi

Er du ute etter mer kompetanse i ditt faglige arbeid med barn og voksne i sorg og kriser? Eller har du lederstilling i helsesektoren og vil ha større kunnskap om ledelse, økonomi eller digitalisering? Vi har flere videreutdanningstilbud rettet mot deg som jobber innen helse og omsorg, alt fra nettbaserte studier over ett semester til erfaringsbasert mastergrad i helseledelse.

Main content