Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt bygg

Nytt bygg for Griegakademiet - Institutt for musikk

Her finner du relevant informasjon knyttet til planleggings- og byggeprosess av nytt bygg for Griegakademiet, inkludert oversikt over de ulike brukergruppene som er involvert.

Main content

UiB bevilget i vår midler til igangsetting av prosjektarbeid for nybygg til Griegakademiet. I samarbeid med Statsbygg settes det nå i gang en brukerprosess for å utvikle romprogrammet videre. Denne prosessen koordineres av Rambøll på vegne av UiB.

Insituttrådet oppnevnte våren 2021 et sentralt brukerutvalg, og nå etableres det også 4 temagrupper med dedikerte områder som de skal jobbe med. Når særlige problemstillinger og  / eller konkrete rom diskuteres, vil også flere fagmiljø konsulteres nærmere. 

Den sentrale brukergruppen består av:

 • Instituttleder: Randi Rolvsjord
 • Nestleder: Thomas Dahl (førsteamanuensis i jazz)
 • Lydtekniker: Davide Bertolini 
 • Heine Bringe (seksjonssjef, verkstedene)
 • Verneombud: Jarle Rotevatn 
 • Einar Røttingen (vit. ansatt) piano og koordinator for MA program i Utøvende musikk
 • Wolfgang Schmid (professor musikkterapi)
 • Areal- koordinator: Bjarte Bjørkum
 • Studenter: Eirik Kvalbein og Inga Bialach
 • Rambøll: Lars Jarle Nore og Torstein Skauge
 • UiB Eiendom: Helge Rekved
 • Statsbygg: Alda Morice Christensen og Arne Solberg

Sekretær for den sentrale brukergruppen er Heine Bringe (seksjonssjef, verkstedene)

Hvis dere har innspill eller spørsmål kan dere gjerne kontakte de som er lederne for de ulike temagruppene.  Bruk e-post adressene i oversikten helt nederst på siden.

Oversikt over de ulike temagruppene og medlemmer:

Konsertarealer m.m

Konsertarealer: Konsertsal, black box, lydstudio

Leder: Einar Røttingen   

Andre medlemmer:
Davide Bertolini
Tijs Ham
Hilde Haraldsen Sveen
Eivind Austad
studentrepresentanter:
Inga Bialach og Herman Christoffersen

Rom for utøvende virksomhet

Utøvende virksomhet: Ensemblerom/spesialrom/lydisolerte studios og øvingsrom

Leder: Thomas Dahl 

Andre medlemmer:
Grethe Tonheim
Lars Tuastad
Daniel Biro
Ricardo Odriozola
Stephan Meidell

studentrepresentanter:
Eirik Kvalbein og Håvard Brustad

Teorirom m.m

Teoriundervisning: Teorirom/seminarrom, møterom, kontorer (med varierende grad av lydisolering), åpne arbeidsplasser

Leder: Wolfgang Schmid 

Andre medlemmer:
Tom Solomon
Viggo Krüger
Ingrid Geuens

studentrepresentanter:
Ilje Kallevik og Emma Winther 

Studentarbeidsplasser m.m

Studentarbeidsplasser: lesesal, grupperom, åpne studentareal, fellesareal, vrimleareal

Leder: Jarle Rotevatn  

Andre medlemmer:
Simon Gilbertson
Ole Kristian Einarsen
Signe Bakke
Hans Knut Sveen

studentrepresentanter:
Johanne Hagerberg og Johanna Engh