Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 28. oktober 2021

Main content

Saksliste

S 113/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 114/21 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 9.9.2021
S 115/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 116/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 117/21 Økonomirapport per 2. tertial
S 118/21 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2021
S 119/21 Status for innovasjonsarbeidet ved UiB
S 120/21 Status og tiltak informasjonssikkerhet
S 121/21 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2020/2021
S 122/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføringen på UiB
S 123/21 Budsjett for Universitetet i Bergen 2022
S 124/21 Innspill til statsbudsjettet for 2023
Orienteringer
Eventuelt