Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nye æresdoktorer

UiB utnevner åtte nye æresdoktorer

Bergsveinn Birgisson, Hans Petter Graver, Sverker Sörlin, Britta Marakatt-Labba, Fiamma Straneo, Elena Plante, Achille-Joseph Mbembe og Rajiv Bahl mottar den prestisjetunge utmerkelsen fra Universitetet i Bergen.

Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen
Universitetet i Bergen utnevner åtte nye æresdoktorer.
Photo:
Sandra Jecmenica, UiB

Main content

Universitetsstyret har vedtatt å tildele åtte nye æresdoktorat til åtte personer som på ulikt vis har gjort et fremragende arbeid til gagn for vitenskapen eller gjort en betydningsfull vitenskapelig innsats.

– Det er en stor glede å få gratulere dem med utnevnelsen. Fakultetene har fremmet forslag på kandidater som på hver sin måte har utført betydningsfull vitenskapelig og kunstnerisk innsats og fremragende arbeid til gavn for vitenskapen og kunsten. I sum representerer kandidatene et mangfold som synliggjør den faglige og kunstneriske bredden ved Universitetet i Bergen, sier rektor Margareth Hagen.

Æresdoktorgrader er den høyeste æren som universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB. De åtte vil bli kreert til æresdoktorer under en seremoni i Universitetsaulaen 2. juni.

Dette er de nye æresdoktorene ved UiB:

Forfatter, PhD Bergsveinn Birgisson, for sitt forfatterskap, hvor han har gjort kunnskap om den norrøne kulturarven tilgjengelig for et bredt publikum. Birgisson skriver i spennet mellom forskningsformidling og skjønnlitteratur, og har bidratt sterkt til å holde interessen for, og fortolkningen av den norrøne historien levende. Bergsveinn Birgisson er foreslått av universitetsledelsen.

Professor Hans Petter Graver, for sin omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon om en rekke rettslige emner, og for sitt arbeid som samfunnsdebattant og leder av ulike lovutvalg. Graver har gjennom årene velvillig stilt opp for det juridiske fagmiljøet i Bergen. Hans Petter Graver er foreslått av Det juridiske fakultet.

Professor Sverker Sörlin, for sin forskning på samfunnsutfordringer som miljø- og klimapolitikk i lys av humanistiske perspektiv. IdehistorikerenSörlin har bidratt substansielt med rådgiving og utredning av forskningspolitikk og miljøpolitikk, og publisert omfattende om humanioras samfunnsrolle. Sverker Sörlin er foreslått av Det humanistiske fakultet.

Kunstner Britta Marakatt-Labba, for hennes arbeid som billedkunstner, debattant og underviser, hvor hun med tydelighet viser hvor sterkt samisk kultur er plassert i samtidskunsten. Marakatt-Labbas verk er både politisk skarpt og visuelt eksperimenterende. Gjennom et mangeårig virke har hun utviklet et helt eget figurativt bildespråk. Britta Marakatt-Labba er foreslått av Fakultet for kunst, musikk og design.

Professor Fiamma Straneo, for hennes utstrakte og verdensledende forskning og formidling om havets rolle i klimaendringene. Hun har spesielt bidratt med banebrytende kunnskap om to overordnet viktige tema: Golfstrømmens forgreininger mot Arktis og den smeltende Grønlandsisens vekselvirkning med disse. Straneo har i hele sin karriere vært en foregangsperson for likestilling og mangfold innenfor klimaforskningen. Fiamma Straneo er foreslått av Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Professor Elena Plante er en internasjonal toppforsker innenfor logopedi og en pioner i arbeidet med å studere språkvansker hos barn med bruk av strukturell hjerneavbilding. Hun har bidratt sterkt til å etablere forståelsen av at utviklingsmessige språkforstyrrelser er en nevrobiologisk utfordring. Gjennom sine tidlige studier viste hun også at nevrobiologiske tegn gikk igjen i familier, noe som pekte mot en genetisk komponent i tilstanden. Elena Plante er foreslått av Det psykologiske fakultet.

Forsker Rajiv Bahl blir utnevnt til æresdoktor for sitt innflytelsesrike arbeid innen mødre- og barnehelse. Bahls arbeid innenfor intervensjon og observerende forskning de siste 25 årene har styrket evidens-basen for betydningen av amming for å hindre spedbarnsdødelighet, og for betydningen av intervensjondesign for å fremme bedre ernæringspraksiser. Rajiv Bahl er foreslått av Det medisinske fakultet.

Professor Achille-Joseph Mbembe blir utnevnt til æresdoktor for sin solide forskning innen historie og politikk. Mbembe er en dypt original og kreativ intellektuell. Mbembes tekster har alltid drøftet hva det innebærer å se og tenke om verden fra Afrika. Hans forskning overskrider lingvistiske grenser og er en inspirasjon for studenter og forskere. Achille-Joseph Mbembe er foreslått av Det samfunnsvitenskapelige fakultet.