Home
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Debatt

Hvilke konsekvenser har havvind for det marine miljøet?

Onsdag 28. september diskuterte BOW regjeringens havvindsatsning med marine fagmiljøer på et arrangement i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi. Se sendingen på YouTube.

Mann på båt foran to vindturbiner
Direktør for Bergen Offshore Wind Centre, Finn Gunnar Nielsen.
Photo:
Gry Parker

Main content

Se opptaket av diskusjonen på DNVAs YouTube-kanal

 

Regjeringen har lansert store ambisjoner for havvind: 30 GW tilsvarer dagens norske vannkraftproduksjon. 

Energi fra havvind regnes som mindre konfliktfylt enn alternativer på land. Men mulige konflikter i forhold fugl, fisk og andre brukere av havet trekkes frem som et problem knyttet til en slik stor satsning. 

Havvind beste løsning?

Kan vi være sikre på at havvindsatsning er den beste løsningen, eller risikerer vi at konsekvensene for det marine miljøet blir for store? 

BOWs direktør Finn Gunnar Nielsen innledet sammen med Bente Pretlove, programdirektør ved Ocean Space programme (DNV), fugleforsker Anna Nilsson fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Lise Doksæter Sivle fra Havforskningsinstituttet, som forsker på hvordan menneskeskapt støy påvirker livet i havet. Ole Torp ledet programmet. 

Problemstillingen møtet tok opp, faller sammen med flere forskningsaktiviteter i BOW, som for eksempel støymåling i havet, krav til miljøundersøkelser og juridiske forhold omkring havvindkonsesjoner.