Home
POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
POLYFONKONFERANSEN 2022

Videoer fra Polyfonkonferansen 2022

Nå kan du se 6 filmer av utvalgte foredrag fra Polyfon-konferansen 2022, som hadde temaet "musikk, mening og medisinering", på Polyfons youtube-kanal.

Next
Polyfonkonferansen 2022, Brynjulf Stige
Polyfonkonferansen 2022
Photo:
Brynjulf Stige / Polyfon
1/2

Polyfon-konferansen 2022

Producer:
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi og CF Productions
2/2
Previous

Main content

Seks video-foredrag fra Polyfon-konferansen 2022 kan nå sees på You-tube

Fikk du ikke med deg Polyfon-konferansen i fjor? Nå kan du se seks filmer av utvalgte foredrag fra Polyfon-konferansen 2022, som hadde temaet "musikk, mening og medisinering", på Polyfons youtube-kanal.

Disse seks foredrag er nå tilgjengelige:

  • Kan musikkterapi være del av medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern? Fagutviklingssykepleier Tore Ødegård ved medikamentfritt behandlingstilbud, Universitetssykehuset Nord Norge

  • Hjem igjen - ruspolitikk i endring. Konsertforedrag ved bandet Opplett (Lars Tuastad, Morten Sommerbakk, Daniel Garces, Lars Nordtveit, Eirik Sejersted Vognstølen).

  • Bruk av medikamenter versus musikkterapi og miljøbehandling i eldreomsorgen. Terje Hiller, pårørende og musikkterapeut Olaug Sandve

  • It's only rock 'n'roll, but I like it?. Om prosesser i bandfelleskapet Opplett (Lars Tuastad, Morten Sommerbakk, Daniel Garces, Lars Nordtveit, Eirik Sejersted Vognstølen).

  • Musikk fra hjertet. Hjertemusikk som sorgstøtte til familier med barn under palliativ omsorg. Merethe Wolf Lindvall og Jens Erik Aasmundseth

  • Rastløshet hos barn, kan det forstås annerledes enn bare i lys av ADHD og en biomedisinsk diskurs? Psykolog og forsker Anna Helle-Valle.

Du kan se alle seks filmer her: Polyfon-konferansen 2022

Alle filmer er redigert av Carl-Fredrik Kisler Furset / CF Productions

Tema og bakgrunn for Polyfon-konferansen 2022:

De færreste ville vel vært foruten moderne medikamentell behandling. Det er i dag likevel en betydelig uro rundt bruken av flere medikamenter både globalt og i Norge. Mest kjent er kanskje diskusjonene rundt bruken av ritalin, antidepressiva, og antipsykotika, men også annen medisinbruk som for eksempel høyt forbruk av smertestillende har vakt bekymring.

Når bruken av noen medikamenter kritiseres kan det handle om at dokumentasjon av effekt er svak, særlig når det gjelder langtidseffekter, samt problemer med overdosering, eller alvorlige bivirkninger. Mye av denne kritikken kommer fra medisinfaget selv, der det å få en mer pasienttilpasset medisin der man unngår overbehandling er et viktig satsningsområde.

Musikk har flere ganger både av brukere, fagpersoner og myndigheter blitt løftet fram som et alternativ eller supplement til medikamentbruk. Dette gjelder for mange tilstander og diagnoser både hos barn og unge, voksne og eldre. Denne troen på musikkens kraft representerer både en mulighet og en utfordring for musikkterapifaget. Det er inspirerende at musikkterapien kan få være med på å skape bedre og mer variert behandling. Samtidig blir det viktig å avklare hvilket vitenskapelig grunnlag det egentlig er for å bytte ut eller supplere piller med musikk, og diskutere hvordan dette i så fall best kan skje.

Du kan se hele programmet for konferansen 2022 her: Program for Polyfon-konferansen 2022 og lese mere om konferansene generellt her: Om Polyfon-konferansen