Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

UiB og NHH samarbeider om master for toppbyråkrater

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet oppretter UiB og NHH en tverrfaglig master for departmentsansatte og underliggende virksomheter.

Studenter på bibliotek på universitetet
Den nye masteren er bestilt av Kunnskapsdepartementet (KD) og flere norske utdanningsinstitusjoner leverte forslag. I november 2022 ble UiB og NHH tildelt det prestisjefulle oppdraget.
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Main content

– Vi er stolte over at UiB og NHH har fått oppdraget om å stå bak en slik kompetansesatsing for statsforvaltningen. De siste årene med pandemi og strømkrise, og ikke minst klimakrisen vår generasjon står overfor, har vist at vi trenger mer akademisk kunnskap for å finne gode løsninger. Da er det en glede å gi departementsfellesskapet tilgang til våre fagmiljøer, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Innovasjon, kriser og bærekraft

Den nye masteren er bestilt av Kunnskapsdepartementet (KD) og flere norske utdanningsinstitusjoner leverte forslag. I november 2022 ble UiB og NHH tildelt det prestisjefulle oppdraget. Programmet er primært rettet mot erfarne medarbeidere og ledere.

– Ved å samle ekspertise fra statsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi, omstilling og ledelse ved UiB og NHH er ambisjonen å skape en større forståelse for hvilke styringsutfordringer stats- og forvaltningsapparatet vårt står overfor, og hvordan slike komplekse problemer kan løses, sier instituttleder ved Institutt for politikk og forvaltning på UiB, Lise Hellebø Rykkja.

Hun forteller at masteren blant annet vil inneholde undervisning i temaer relatert til omstilling og innovasjon, bærekraft, samhandling og samspill i møte med gjenstridige problemer, store kriser, og økende internasjonalisering og europeisering.

Nettverk på tvers

Masteren er tilrettelagt for at deltakerne kan ta studiet på deltid i kombinasjon med full jobb, og har samlinger både i Bergen, Oslo og i utlandet. Målet er å koble den akademiske kunnskapsfronten med erfaring fra statsforvaltningen.

– Når departementet innrettet utlysningen til programmet på en måte som la til rette for å utnytte det faglig komplementære, på tvers av institusjoner, var det nærliggende for oss å gå i partnerskap med UiB. Vi ser virkelig frem til å ta fatt på arbeidet sammen med sterke fagmiljøer og gode kolleger ved universitetet her i Bergen, sier Tore Hillestad, direktør ved NHH Executive.

I tillegg til det faglige påfyllet, er det meningen at masteren skal gi toppbyråkratene en mulighet til å skape nettverk på tvers av departementsgrensene. Kunnskapsdepartementet håper også at masteroppgavene vil føre til kompetansedeling og nye løsninger.

– Med denne satsingen ønsker vi å sikre bedre samhandlingen mellom akademia og forvaltningen og mellom de ulike delene av forvaltningen. Samtidig ønsker vi å få fram masteroppgaver som går i kjernen av problemstillinger den offentlige forvaltning er opptatt av, sier Dag Thomas Gisholt, departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

Ansvaret for å etablere den erfaringsbaserte masteren er overført fra Kunnskapsdepartementet til Kommunal – og distriktsdepartementet som både har arbeidsgiveransvaret for de 165 000 statsansatte, ansvaret for utvikling og samordning av forvaltningspolitikken og for samordning og koordinering av fellestjenester og tilbud på tvers av departementene.