Home
Centre for Deep Sea Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
New article

Ny mikrobiologisk forskning viser at inaktive hydrotermiske skorsteiner ikke er så "døde" likevel.

En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell interesse for gruvedrift i dyphavet.

pic
Foto tatt av Reeves fra Alvins nedsenkbare vindu av en inaktiv "black smoker"-ventil ved East Pacific Rise. Disse væskene gir næring til en omfattende kjemosyntetisk mikrobiell vekst, men denne studien viser at den mikrobielle karbonsyklusen er like aktiv lenge etter at smoker-væskene har sluttet å strømme ut og bare etterlater seg utdødde skorsteiner.
Photo:
E. Reeves / Woods Hole Oceanographic Institution / National Deep Submergence Facility / HOV Alvin team / National Science Foundation.

Main content

Et internasjonalt forskerteam, inkludert Eoghan P. Reeves, geokjemiker ved Senter for dyphavsforskning, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, har nettopp publisert et nytt funn med betydelige implikasjoner for livet på havbunnen rundt utdødde hydrotermiske skorsteiner på East Pacific Rise. Forskerne har funnet ut at utdødde eller "døde" sorte skorsteiner (inaktive hydrotermiske skorsteiner der varme væsker har sluttet å strømme) er vertskap for overraskende aktive mikrobielle samfunn - til og med like aktive som deres mikrobielle motstykker på de spektakulære sorte skorsteinene som er mer kjent.

Oppdagelsen på Stillehavets bunn på 2,5 kilometers dyp kan endre forskernes forståelse av hvilken innvirkning slike økosystemer på havbunnen har på karbonsyklusen i verdenshavene. Studien er basert på prøver av utdødde sulfidskorsteiner som ble samlet inn med undervannsfarkosten Alvin i 2019. Disse observasjonene er spesielt viktige med tanke på at inaktive hydrotermiske forekomster har blitt et viktig mål for en nyutviklet gruveindustri i dyphavet.

Funnene ble denne uken publisert i artikkelen "Inactive Hydrothermal Vent Deposits are Important Sites for Primary Productivity in the Deep Ocean" i tidsskriftet Nature Microbiology (lenke til artikkelen).