Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Boklansering

Driftige bergenskvinner

"Driftige bergenskvinner - Bergen Kvinnesaksforenings historie" er en ny bok hvor professor emerita i historie, Anne-Hilde Nagel, er en av forfatterne.

Plakat av boklansering av boka "Driftige Bergenskvinner", med bilde av boka.
Photo:
Norli

Main content

AHKR gratulerer professor emerita i historie Anne-Hilde Nagel og de andre forfatterne med lanseringen av denne nye, spennende boka!

Bergen Kvinnesaksforening ble stiftet av samfunnsengasjerte kvinner og menn i 1885. Foreningen startet som en filial av Norsk Kvinnesaksforening. Men det passet bergenserne dårlig å være underlagt hovedstaden. I 1888 ble foreningen etablert som en selvstendig organisasjon.

1880-årene var en livlig tid med mye nytt.  Skolevesen og kommunikasjoner ble bygd ut. Tradisjonelle ordninger i arbeidsliv og politikk ble rokket ved, problemer ble stilt under debatt.  Bergen var i 1880-årene en politisk radikal by med stor oppslutning om det nye partiet Venstre der mange ble medlemmer i Kvinnesaksforeningen.

Dette er den første samlede presentasjon av Bergen Kvinnesaksforenings historie og er et nybrottsarbeid basert på det et variert kildemateriale. De første 50 årene av foreningens historie var preget av kampen for stemmerett for kvinner, for rett til utdanning og arbeid.  Mye ble vunnet på nasjonalt plan og lokalt. Foreningen bygde seg et eget hus. Men i de vanskelige 1930-årene falt medlemstallet og foreningen gikk inn. Den ble gjenopptatt som en ekte datter av den nye kvinnebevegelsen i 1970-årene med mange tiltak og aksjoner for selvbestemt abort, barnehageplasser og en likestillingslov. Fortsatt er foreningen livskraftig i byen.

Hovedforfattere og redaksjon av boken er historikerne Anne- Hilde Nagel og Ingeborg Fløystad og mangeårige tidligere leder av foreningen Kari Hop Skiftesvik.