Home
Research Group Electronic Literature

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Leonardo Flores til LLE fra Puerto Rico

Fulbright-spesialisten Leonardo Flores ankom Bergen tidlig i august. Han er ekspert på elektronisk lyrikk og vil undervise og forske ved LLE i 2012/13.

Main content

"Digital kultur ved Universitetet i Bergen er et viktig knutepunkt for undervisning og forskning innen elektronisk litteratur, og jeg gleder meg til å kunne bruke et helt år kun på spesialiseringen min," sier Flores noen dager etter sin ankomst til Bergen. Han har med seg familien, kone og to barn på to og fem år, og de bruker disse første dagene til å ordne alle papirer, forberede semesteret og bli litt kjent med Bergen. Flores gleder seg til å treffe sine nye kollegaer og studenter på LLE.

Flores forsker på elektronisk litteratur og især elektronisk poesi, eller "e-poetry" som han kaller det. Mens han er i Bergen skal studentene dra stor nytte av hans kunnskap. Høsten 2012 er han emneansvarlig for DIKULT203: Elektronisk litteratur og skal også ha en modul om identitet på nettet i DIKULT106. Til våren er han ansvarlig for mastergradsemnet DIKULT303: Digital medieestetikk, og han skal være en av to lærere i innføringsemnet DIKULT103: Digitale sjangrar: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill.

I tillegg skal Flores delta i forskergruppen for elektronisk litteratur, hvor han skal være særlig engasjert i ELMCIP-prosjektets kunnskapsbase for elektronisk litteratur. I søknaden han skrev for å få Fulbright-stipendet, beskrev Flores seg som en "teknoformalist", og skrev:

I have studied, taught, and presented on topics as diverse as comic books and graphic novels, serial literature, film, modern poetry, visual poetry traditions, artists’ books, and electronic literature. In all of these areas, Ihave been fascinated by how meaning can be constructed through the material characteristics of each medium, paying close attention to the linguistic, graphical, aural, and behavioral aspects of texts in order to make insightful readings of the works I encounter, study, and teach.

Hovedprosjektet til Flores i år vil være utviklingen av en publiserbart arkiv over utviklingsmaterialene til poeten Jim Andrews verk Arteroids, i tillegg til en kritisk utgave av verket. Arteroids er et dikt som bruker en spillmotor som ligner på Atarispillet Asteroids fra 1979, og som også var gjenstand for analyse i et kapittel fra Flores sin doktorgradsavhandling. Du kan lese en kort beskrivelse av Arteroids på Flores sin daglig oppdaterte blogg, I ♥ E-Poetry, hvor han poster korte lesninger av elektronisk lyrikk hver eneste dag.

Dette er det andre året Digital kultur har fått vært vertskap for en helårs Fulbright Scholar, og vi var svært fornøyd med fjorårets erfaring, da Davin Heckman var hos oss. En av de største fordelene med å ha internasjonale gjester så involvert i undervisning er at studentene våre får en genuint internasjonal erfaring, også for de som ikke har mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Fulbright foreleserne følger selvsagt våre hjemlige emneplaner, men de tar med seg sin erfaring fra hjemlandet, ikke minst i undervisningsmetoder og undervisingsstil. Vi andre i faggruppen får også nyttige innspill på undervisningsoppleggene våre og på ting i systemet vi gjerne har tatt for gitt og ikke tenkt over, som eksamensform og krav til studentene. Disse første to årene er Fulbright-foreleserne finansiert gjennom frikjøps midler ELMCIP-prosjektet som ledes av Scott Rettberg, og det blir også et tredje år, og kanskje flere.

Flores har allerede møtt noen av sine kollegaer både i faggruppen og i administrasjonen, og gleder seg til å bli kjent med flere. Han vil holde en forelesning om forskningen sin i september slik at interesserte kan bli kjent med denne og mulige felles interesser kan avdekkes. I mellomtiden kan han kontaktes på Leonardo.Flores@lle.uib.no eller i sin blogg eller på Twitter.