Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Prosjekt i familieøkonomi vant frem i FRISAM

Kunnskap om aldring, familiebånd og velferdspolitikk i fokus i nytt forskningsprosjekt.

Main content

I hard konkurranse om prosjektstøtte vant prosjektet «Ageing, family ties and public policy» fram i årets FRISAM-utlysning. Prosjektet er forankret ved Institutt for økonomi, og ledes av professor Kjell Erik Lommerud.

Hovedmål i prosjektet er å øke policyrelevant kunnskap om arbeidsfordelingen relatert til eldreomsorg og barnepass i storfamilien, og forholdet mellom omsorgsoppgaver som blir ivaretatt av familien og tjenesteproduksjonen på dette området innenfor velferdsstatens grenser. Dette er viktig med tanke på den aldrende befolkningen, men også for livskvalitet, tilknytning til arbeidslivet og likestilling både for yngre og eldre generasjoner.

Det ble fordelt 60 millioner kroner innenfor FRISAM fra 2013, der den samlede søknadssummen var på  1,1 milliarder kroner.