Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Intervju med familieøkonom

Konflikt mellom likestilling og familieliv evig aktuelt

-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte

Main content

Uttalelsen kommer fra famileøkonomen Shelly Lundberg i et portrettintervju i siste nummer av Hubro (s 22-25). Hun og mannen er enige om at kjønnsspesialisering innenfor hjemmet ikke fører til effektivisering.

Lundberg er professor ved University of California, Santa Barbara, og professor II ved Institutt for økonomi. Tidligere i høst ble hun utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Hun er en framstående spesialist i arbeidsmarkedsøkonomi og blant verdens fremste forskere innen familieøkonomi og økonomisk analyse av kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet. Sentrale tema har vært analyser av diskriminering og ulikhet, og av ressursallokering og beslutningstaking i familier. Hun har også undersøkt sammenhengen mellom barns kjønn og foreldreatferd. I tillegg arbeider hun med demografiske problemstillinger og har i den senere tid forsket på sammenhengen mellom personlighet og ekteskapsbeslutninger og på intergenerasjonelle relasjoner.