Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

Målet om å sikre levedyktige bygder nås ikke gjennom dagens produksjonsstøtte

-Støtten rasjonaliserer bort bønder og gårdsbruk, forringer kulturlandskap og miljøgoder og stimulerer til produksjon av standardiserte, volumbaserte varer.

Main content

Det er Rolf Jens Brunstad (NHH), og professor Erling Vårdal og postdoktor Ivar Gaasland ved Institutt for økonomi som sier dette i en kronikk som stod på trykk i Aftenposten 15. mai.

Artikkelforfatterne foreslår en dreining i subsidene i retning av å sikre fellesgoder som kulturlandskap, miljø og bosetting, og la markedet ta seg av ansvaret for selve matproduksjonen. De hevder  at subsidieringsordningen i landbruket gjør det vanskelig å selge sammensatte produkter som f eks bygdeturisme og nisjemat, noe de påpeker har et godt potensial i mange områder av Norge.