Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Risa ny styreleiar i Uni

-Partnarskapet med randsona viktig for Universitetet i Bergen, seier Risa.

Main content

Frå 1. juni tok professor Alf Erling Risa ved Institutt for økonomi over som styreleiar i Uni Research AS.

-Det er viktig for målsettinga Universitetet i Bergen har om å vere eit godt forskingsuniversitet at våre nære samarbeidsinstitusjonar er gode. Eg går derfor inn i styrearbeidet med ambisjonar om å bidra til at Uni Research AS er og fortset å vere ein forskingsinstitusjon med fagleg tyngde, seier Risa i ein kort kommentar.