Home
Digital Learning Communities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

PEK-prosjektet "Teach what we preach" og DigUiB og digital kompetanse I & II

Teacher educators' professional development within digital competence.

Main content

PEK-prosjekt Teach As We Preach - digital kompetanse som ein del av lærarutdannaren si profesjonelle utvikling” føregjekk i lærarutdanninga frå 2008-2011 og det vart vidareført med "PEK-prosjektet DigUIB og digital kompetanse I & I" frå 2012 og utover (men då med fokus på psykologistudentar i førelesingar og kollegabasert opplæring).