Home
Marine Developmental Biology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskning på laks kan vise oss noe om hjernene våre

Hjernen til lakseunger gjennomgår store forandringer når lakseparr utvikles til laksesmolt.

Main content

Et nytt FRIPRO prosjekt ledet av Sigurd Stefansson og Lars Ebbesson håper å vise mer om hvordan hjernen regulerer de mangfoldige utviklingsprosessene knyttet til smoltifiseringen, og hvordan hjernen selv forandrer og utvikler seg og igjen blir ”plastisk” under smoltifiseringsprosessen. Hvordan nerveceller aktiveres, reguleres og beholdes eller tilbakedannes er et viktig grunnleggende spørsmål i biologien, og smolthjernen kan bli en modell som kan brukes for å lære mer om forandringer i vår egen hjerne, sier Stefansson.

Les mer om forskningsprosjekt.