Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skole- og barnehagebesøk

Universitetsmuseet tilbyr en rekke undervisningsopplegg med utgangspunkt i de naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene. Oppleggene er forankret i skolens læreplanverk og barnehagens rammeplan.

barn i laboratoriet
Photo:
Bjørn Bøe : UM

Main content

Undervisningstilbud

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmåter, metoder og virkemidler for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk hos Universitetsmuseet, men aktive i sin egen læring.

I våre forskjellige undervisniningsopplegg legges det stor vekt på at elevene skal få en forståelse for hvordan kunnskap skapes.

Både ordinær tilgang og bestilling av undervisningsopplegg er gratis for skoler og barnehager.

I menyen nedenfor finner du informasjon og påmelding til de ulike programmene vi tilbyr.

Barnehage

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for barnehagenes 4-6-åringer, tar alle utgangspunkt i fortellingen. Oppleggene bruker forskjellige metoder og virkemidler, blant annet hentet fra dramapedagogikken, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Barna skal ikke være passive under et besøk til Universitetsmuseet i Bergen, men være aktive i sin egen læring.

Tilgjengelige undervisningsopplegg:

Hvor var Bubo, mon tro? | Forskningskommunikasjon | UiB

«Isen smeltar! Det e på ekte!» | Forskningskommunikasjon | UiB

Småskolen og mellomtrinnet

Våre pedagogiske opplegg er tilrettelagt for småskolen og mellomtrinnet, og tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder og virkemidler for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk til Universitetsmuseet i Bergen, men få anledning til å aktivt ta del i sin egen læring.

tilgjengelige undervisningsopplegg:

Hjelp, skattekisten er tom! | Forskningskommunikasjon | UiB

Fra villdyr til husdyr | Forskningskommunikasjon | UiB

Steinalderlaboratorium | Forskningskommunikasjon | UiB

Det var en gang et menneske | Forskningskommunikasjon | UiB

Edderkoppens verden | Forskningskommunikasjon | UiB

Insektslaboratoriet | Forskningskommunikasjon | UiB

Hvor var Bubo, mon tro? | Forskningskommunikasjon | UiB

«Isen smeltar! Det e på ekte!» | Forskningskommunikasjon | UiB

Ungdomstrinnet

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for ungdomstrinnet tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder og virkemidler, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk hos Universitetsmuseet, men aktive i sin egen læring.

I våre forskjellige undervisningsopplegg legges det stor vekt på at elevene skal få en forståelse for hvordan kunnskap skapes.

tilgjengellige undervisningsopplegg:

På bunn og i grunn | Forskningskommunikasjon | UiB

Co2 lagring – en løsning på klimakrisen? | Forskningskommunikasjon | UiB

Det var en gang et menneske | Forskningskommunikasjon | UiB

Spor av evolusjon | Forskningskommunikasjon | UiB

Edderkoppens verden | Forskningskommunikasjon | UiB

Insektslaboratoriet | Forskningskommunikasjon | UiB

Mysteriet Marta | Forskningskommunikasjon | UiB

 

Videregående

Våre pedagogiske opplegg tilrettelagt for ungdomstrinnet tar alle utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Oppleggene bruker forskjellige arbeidsmetoder og virkemidler, for å stimulere barns ulike måter å lære på. Elever skal ikke være passive under et besøk hos Universitetsmuseet, men aktive i sin egen læring.

I våre forskjellige undervisningsopplegg legges det stor vekt på at elevene skal få en forståelse for hvordan kunnskap skapes.

Tilgjengelige undervisningsopplegg:

På bunn og i grunn | Forskningskommunikasjon | UiB

Co2 lagring – en løsning på klimakrisen? | Forskningskommunikasjon | UiB

Mysteriet Marta | Forskningskommunikasjon | UiB

 

 

Voksenopplæring

Flere av våre undervisningstilbud kan tilrettelegges voksenopplæring og andre grupper.

Grupper som ønsker å benytte seg av museets undervisningstilbud, men som ikke er tilknyttet skoleverket, må betale for undervisningen.

Kontakt oss for mer informasjon på e-post skole@um.uib.no 

Elevgrupper og andregrupper

Elevgrupper på egenhånd

Skoleklasser er velkommen til oss for å oppleve museet på egenhånd, eller med eget opplegg. Vi oppfordrere dere til å kontakte oss på forhånd slik at vi bedre kan tilrettelegge for besøket. Kontakt oss for mer informasjon på e-post skole@um.uib.no 

Grupper ikke er tilknyttet skoleverket

Grupper som ønsker å benytte seg av museets undervisningstilbud, men som ikke er tilknyttet skoleverket, er velkomne. De må påregne å betale for undervisningen. Kontakt oss for mer informasjon på e-post skole@um.uib.no 

For grupper på egenhånd trengs det ikke bestilles plass på forhånd, men grupper større enn 50 personer og grupper med spesielle behov, oppfordres til å ta kontakt på forhånd til skole@um.uib.no. Vi anbefaler at det er én voksen per tiende barn i alderen barnehage, samt småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomskole.

 

Besøk i Aboretet og Botanisk hage

For omvisninger på Aboretet og i Botanisk hage: kontakt informasjonsleder på telefon 55 98 72 62. Les mer om hagene her >