Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste til møte i universitetsstyret 31.5.2011

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN        
Møte 31. mai 2011        

Sakliste    

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995
    
II  Protokoll fra møte i Universitetsstyret 14.4.2011 (utsendt i brev av 5.5.2011).
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996
    
30 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 20.5.2011
Sak nr. 2009/11146
    
31 Utdanningsmelding for 2010
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/317
    
32 Forskningsmelding for 2010
Saksforelegg av 18.5.2011
Sak nr. 2011/317
    
33  Forskerutdanningsmelding for 2010
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/317
    
34 Om budsjett og budsjettprosess for 2012
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2010/12719
    
35*  Endelig årsregnskap for 2010
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5 annet ledd
Saksforelegg av 23.5.2011
Sak nr. 2010/271
    
36  Konsernregnskap 2010
Saksforelegg av 20.5.2011
Sak nr. 2010/271
    
37  a) Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2011

Saksforelegg av 20.5.2011
Sak nr. 2011/4834
    
37  b) Økonomirapport etter første tertial 2011

Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/4834
    
38    Årsrapporter for 2010:
38 a) Årsrapport for 2010 for Bergen Teknologioverføring AS
Saksforelegg av 16.5.2011
Sak nr. 2011/6219
    
38b) Årsrapport for 2010 for Christian Michelsen Research AS (CMR)
Saksforelegg av 21.5.2011
Sak nr. 2011/6219
    
38 c) Årsrapport for 2010 for Uni Research AS
Saksforelegg av 12.5.2011
Sak nr. 2011/6219
    
38d) Årsrapporter 2010 - Arbeidsmiljøutvalget, Bedriftshelsetjenester og Helse, miljø og sikkerhet
Saksforelegg av 5.5.2011
Sak nr. 2011/6244
    
39 Handlingsplan mot kjønnsdiskriminering ved Universitetet i Bergen
2011-2015

Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2009/14134
    
40 Evaluering av Griegakademiet – Institutt for musikk
Saksforelegg av 18.5.2011
Sak nr. 2011/2691
    
41  Samarbeidsavtaler:
41 a) Ny samarbeidsavtale med Bergen Teknologioverføring AS (BTO)
Saksforelegg av 9.5.2011
Sak nr. 2011/6243
    
41 b) Ny samarbeidsavtale med Christian Michelsens Research AS (CMR)
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/6396
    
42 Valg til Universitetsstyret 2011. Valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg av 24.5.2011
Sak nr. 2008/13746
    
43  Salg av aksjer
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/6437

44 På Høydens redaksjonelle og organisatoriske plattform
Saksforelegg av 22.5.2011
Sak nr. 2011/6503

45 Etablering av Senter for konkurransepolitikk
Saksforelegg av 16.5.2011
Sak nr. 2011/6507
    
46 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 18.5.2011
Sak nr.2009/11171
    
47* Tilsettinger:
Unntatt offentlighet, jf off.l. § 25
   
47 a) Tilsetting  - Direktør ved Bergen Museum
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 10/10672
    
47 b) Tilsetting - Senterleder for Senter for klimadynamikk
Saksforelegg av 19.5.2011
Sak nr. 2011/2433

47c) Tilsetting som professor i fiskeribiologi uten forutgående kunngjøring
Saksforelegg av 10.5.2010
Sak nr. 2010/12641

47d) Tilsetting som professor i biologi (bioinformatikk) uten forutgående kunngjøring
Saksforelegg av 10.5.2011
Sak nr. 2010/12638

Orienteringer
    
Eventuelt


24.5.2011/mov