Home
Quality in Studies and Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Etisk bevissthet som en del av læringsutbyttet

Studieadministrativ avdeling har i nært samarbeid med Senter for Vitskapsteori og Universitetsbiblioteket utarbeidet en veiledning.

Universitetsstyret vedtok i møte 30.04.09 Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012 på bakgrunn av universitetets utredninger av saksfeltet etikk og redelighet i utdanningene (bl.a. Strand-utvalgets rapport Utdanning i Akademisk redelighet).

Ett av de sentrale målene er at studentene skal utdannes i akademisk etikk og redelighet for å dyktiggjøre dem som studenter, akademikere og senere yrkesutøvere. Akademiske normer og verdier danner grunnlaget for læring og eget arbeid på akademisk nivå, og er derfor en grunnpilar i universitetet som institusjon. Tilegnelse av akademiske normer og verdier foreslås derfor inkorporert som planlagt læringsutbytte i alle studier og på alle nivå. Veiledning for læringsutbytte for etisk bevissthet finner du her