Home
Arts and Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny kunst

Planktonportretter

Encellete organismer har blitt enestående kunst. Planktonportretter pryder veggene på Institutt for biologi.

Photo:
Ellen Karin Mæhlum

Main content

Den 24. november 2010 markerte Institutt for biologi åpningen av utsmykningen Planktonportretter. Bildene er laget av Ellen Karin Mæhlum, en grafiker som lett lar seg begeistre over de vakre og forunderlige formene og mønstrene som finnes i naturen.

Planktonportretter er et resultat av et samarbeid mellom kunstneren og forskergruppen i marin mikrobiologi ved Universitetet i Bergen, som ble innledet på Svalbard i 2007. Utgangspunktet er encellede planktonorganismer som finnes i havets øverste lag. De er med å danne grunnlag for livet i havet og bidrar til å regulere klimaet på jorden. Men de er usynlige for det blotte øyet. I Mæhlums bilder blir det usynlige synlige ved at mikroskopfotografier er forstørret og bearbeidet gjennom grafiske teknikker.

Utsmykningen er bekostet av Universitetet i Bergen.

Se mer på Ellen Karin Mæhlums nettsider.