Home
Cultural studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Mastergradar i kultursvitskap

Oversikt over avlagte hovudfag og mastergradar.

Opa  bok
Photo:
Magnus Halsnes

Main content

2010

2017

2017 vår

Tessem, Ayla Sveen (veileder Tove Ingebjørg Fjell)
"Jeg hadde forventet en skranglete type, men du ser helt vanlig ut" - Norske kvinnelige spillutvikleres opplevelser i en mannsdominert bransje

2016

2016 vår

Menge, Dag Henning (veileder Haci Akman)
Livet i transitt: Midlertidighet i hverdagslivet. En kulturvitenskapelig undersøkelse blant polske migranter i Norge etter 2004.

Stavdal, Silje Jeanette (veileder Tove Ingebjørg Fjell)
Farskap og foreldrepermisjon. Ei kulturvitskapleg studie av det å vere småbarnsfar.

2016 høst

Kvinge, Kristin Øyvindsdatter (veileder Eva Torill Reme)
Den koreanske bølgen. En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten.

Lund, Sarah Elisabeth Walberg (veileder Hans-Jakob Ågotnes)
Bygningsvern i privat og offentlig eie. En kulturvitenskapelig studie av utfordringer i bygningsvern sett fra et handlingsteoretisk perspektiv.

2015

2015 vår

Bertelsen, Øystein Solvi (veiledere Tove Ingebjørg Fjell & Tone Hellesund)
Mot heteronormalt. En kulturanalytisk studie av skeiv aktivisme i skolen, med utgangspunkt i Skeiv Ungdoms «Restart» -prosjekt

Kristiansen, Amund Ska (veileder Torunn Selberg)
"Det levde livet" En fenomenologisk studie av 10 personers opplevelse av personmuseet Bjerkebæk

Sande, Vegard Øverland (veileder Eva Torill Reme)
Gammel øltradisjon i ny form. En kulturvitenskapelig studie av dagens mikrobryggerier og hjemmebrygging.

2015 høst

Eide, Lars (veiledere Nils Gilje & Bente G. Alver)
Ynskjekvisten og andre folkelege søkjereiskapar. Forståing og bruk av søkjereiskapar i spenningsfeltet mellom tradisjonell magi og moderne kultur.

Korhonen, Taija Wilhelm (veileder Haci Akman)
Identitet og Sosiale Medier. En kulturvitenskapelig undersøkelse om utformingen av identitet på Facebook.

Løvås, Åse Smith (veileder Tove Ingebjørg Fjell)
Svigerrelasjonen. En kulturvitenskapelig studie av kjønn og familierelasjoner.

2014

Olsen, Rebekka: Bekledning og etnisitet. En kulturvitenskapelig undersøkelse blant kalashfolket i Pakistan. (Veileder: Akman)

Forland, Rebekka Byre: Bekledning og etnisitet. En kulturvitenskapelig undersøkelser blant Kalashfolket i Pakistan (Veileder: Akman)
 

2013

Nising, Kjersti Juley Sandvold: Innvandringsdebatt på internett. – En analyse av holdninger og diskurser i nettfora. (Veileder: Eva Reme)

Grave, Eline Øyen: Fremstillinger av «de andre». En kulturvitenskapelig undersøkelse om nigerianske prostituerte kvinner i Oslo. (Veileder: Torunn Selberg)

Fjæra, Hege Terese: Stø – Et fiskevær i endring. En studie av et lokalsamfunn i spenningsfeltet mellom modernitet og kollektiv orientering. (Veileder: Hans Jakob Ågotnes)
 

2012

Våren 2012

Martinsen, Jorid: Litterære møteplasser. Litteraturformidlingens bevegelse i sosiale og kulturelle rom. (Veileder: Selberg)

Løberg, Mona Maria: Materialitet i museet. Hvordan unge voksne forstår og skaper mening av den kulturhistoriske museumsutstillingen. (Veileder: Reme)

Hofsmo, Hildegunn Therese: Variasjon, aktualisering og kontinuitet. – Nåtidige forestillinger om paranormale evner. (Veileder: Selberg)

Dahl, Marie Cecilie: Museer i endring. En kulturvitenskapelig undersøkelse av mangfoldsformidling i museer i Oslo, Bergen og London. (Veileder: Ågotnes)

Aune, Karianne Joelsen: Bibliotek i et multikulturelt samfunn. En studie av bibliotekets institusjonelle rolle fra et kulturvitenskapelig perspektiv. (Veileder: Reme)

Møller, Chris: Sykkelturen i Bergen. (Veileder: Ågotnes)
 

Hausten 2012

Basso, Anette: Å gjøre kvensk: Identifikasjon, deltakelse og valg av strategi.

Hoff, Johanne: Kjedsomhetens kultur. –En kulturvitenskapelig studie av en gruppe eldre menneskers opplevelse av kjedsomhet.

Risbruna, Ellen Marie Fiære: «På Roskilde føler jeg meg hjemme» En kulturvitenskapelig analyse av Roskilde Festival sett fra et deltakerperspektiv.
 

2011

Vår 2011

Kleive, Gunnar: Gjenreising av sjøboder i Skuteviken. Historiefortelling eller gjenfortelling (Veileder: Eva Reme)

Kohne, Sara: Sted og kompleksitet. Et komparativt kulturvitenskapelig studium av to gater i Berlin og Oslo (Veileder: Haci Akman)

Østvold, Marie: Trolldom i Sør-Afrika. En kulturvitenskapelig analyse av dokumentarboken ”Madumo, a man bewitched” (Veileder: Nils Gilje)
 
Eltervår, Maren: På hvilke måter uttrykkes kjønn i samtidens fantasyromaner? En analyse av to norske fantasyromaner  (Veileder: Torunn Selberg)

Haugland, Meline Heimdal: ”Veien hit” En kulturanalytisk studie av seks kurdiske immigranter sine fortellinger om møtet med ”det norske”  (Veileder: Torunn Selberg)

Behn, Ida Rolland: Kulturelt entreprenørskap i den nye kultur- og opplevelsesøkonomien. En kulturvitenskapelig analyse av to markeder i Brick Lane  (Veileder: Nils Gilje)

Hosøy, Margareth: Museumsteater – fiksjon som kunnskapsformidling (Veileder: Eva Reme)
 

2010

Våren 2010

Knoff, Håvard: På bortebane.  En kulturvitenskapelig analyse av norsk mediedekning av O L i Beijing og fotball-VM i Sør-Afrika. Veileder: Reme.

Norheim, Mariela: Farskaping på 1970 og 2000-talet. Ei kulturvitskapleg studie av det å vere far. Veileder: Fjell.

Menes, Mary Ann Chalk: Globalisering av bygda. Ein kulturvitskapeleg analyse av korleis globalisering og turisme påverkar lokale kulturar i ei norsk fjordbygd. Veileder: Akman.

Sivertsen, Agnete Bratland: Hardangersøm fra Ghana. Lokal bunadsproduksjon og globalisering. Veileder: Espeland.

Høsten 2010

Ronny Olsen Malkenes: Feltarbeid i en krigssone. Veileder: Torunn Selberg.

 

2000–2009

2009

Vår 2009

Fossåskaret, Geir (veileder Bente G. Alver)
Med identiteten på utsida. Eit kulturanalytisk perspektiv på identitetskonstruksjonar og smertekjensle ved tatovering.

Grønstad, Line Førre (veileder Nils Gilje)
One battle, two museums. A study of cultural discourses and categorizations at the Bloedrivier and the Ncome Heritage Sites in South Africa.

Neby, Lars Olsen (veileder Hans-Jakob Ågotnes)
Smi mens jernet er varmt. En kulturvitenskapelig analyse av fenomenet smiing i det senmoderne samfunnet.

Wessman, Eva Kristin (veileder Torunn Selberg)
"Det er slik en integrering skal fungere" En kulturanalyse av integreringsdiskurser og integreringspraksis med Vegårshei kommune som eksempel.

Høst 2009

Harr, Tony Jan (veileder Tove Ingebjørg Fjell)
"..som en sagatids relik.." Bergenske festningsverker som kulturminner.

Råen, Signe Oddbjørg (veileder Haci Akman)
Historiebruk og fortellinger. En kulturvitenskapelig undersøkelse av Nordvegen Historiesenter.

Seljeskog, Anja (veileder Eva Torill Reme)
Kulturhus som møteplass og kulturell arena. -en kulturvitenskapelig analyse av Sølvberget Stavanger kulturhus.

2008

Vår 2008

Risnes, Ingvild E: Kvernsteinskommunen – et sted for fremtiden? En kulturvitenskapelig analyse av Kvernsteinsprosjektet i Hyllestad.

Egeland, Hilde Kristin: ”MAPAJO ECOTURISMO INDIGENA” Økoturisme i Bolivia. En studie av økoturisme sett i lys av lokalbefolkningens tilnærming til natur.

Myhre, Marita: Bondens Marked – Ein smak av det lokale. Ei kulturanalytisk studie. Måseidvåg

Elise Anett Vestnes: LIKESTILLING ELLER LIKEVERD I DET FLERKULTURELLE NORGE? En kulturvitenskapelig studie av de ulike stemmene i norsk likestillingsdebatt.

Lundvall, Ingrid: ”I God 5+ ånd!” En kulturvitenskapelig studie av Bergenscenarier 2020 som scenarie-, samhandlings-, og strategiprosjekt.

Ingulfsen, Mari: Det er de samme fjellene. En kulturvitenskapelig studie av to fjellfestivaler.

Hoff, Siri Jannicke Wasa: «Tro kan flytte fjell!» En kulturvitenskapelig analyse av folkemedisin og folkelige behandlere i moderne massemedia.

Hauge, Ingeborg: Museum og mangfold. En kulturvitenskapelig undersøkelse av mangfoldsinkludering ved Norsk Folkemuseum.

Haga, Anne-Mari Hannisdal: Museum, lokalsamfunn og livsverd. Osterøy museum si rolle i ostringar sitt kvardagsliv.
 

2007

Høst 2007

Hasle, Ingvild: Postmoderne middelalder? – en studie av Hamar middelalderfestival.

Hege Anuja Drøsdal: På flørte@renaen. En kulturvitenskapelig studie som omhandler nettflørt og møte med chattepartnere.

Fredrik Langeland: Harde kropper. En kulturvitenskapelig analyse av maskulinitetskonstruksjoner i Dagbladets Sportsmagasin.

Ulla Elisabeth K. Schaller: Kunstnerdalen. En kulturvitenskapelig analyse av kunst i et stedsperspektiv.

ELLINGSEN, Ann Charlotte: Taterkongen Stor-Johan - ei kulturvitenskapleg studie av ettermæle. (v2) H

HANDEGARD, Berit: Musikkorps, mer enn 17. mai? - et kulturanalytisk perspektiv på musikkorps. (v2) M

NICOLAISEN, Kenneth Schreuder: Problematikken med tilbakelevering av kulturelt impregnerte gjenstander. Med fokus på British Museum og Nordiska museet. (v2) M

NILSEN, Åse: Møteplassen - Relasjoner i endring. (v2) M

SOLEM, Rigmor: Friluftsliv i Tatrafjella og Jotunheimen. Ei analyse av nokre sider ved friluftslivet i seinmoderne samfunn. (v2) M

SYLTE, Håvard: Sunn mat gir bedre barn! Kulturvitenskapelig perspektiv på ernæring og kosthold i undomsskolen. (v2) M

WINTHER, Eli Kristine: "Vi deler på det" En kulturvitenskapelig analyse av husarbeidsdeling i heterofile parforhold. (v2) M
 

2006

DALLAND, Eileen Kolås: Heavy Metal to the Bone? Ei kulturanalyse av jenter og metallmusikk. (h2) M

ERIKSEN, Trude: Kjønn som kulturell konstruksjon i barnehagen. En kulturvitenskapelig analyse av voksnes forestillinger om kjønn med barnehagen som arena. (h1) H

FISKÅ, Aina Kristine Jenseg: "Den nye Oljå". En kulturanalytisk studie av Stavanger By - Europeisk Kulturhovedstad 2008. (v1) M

GULDEN, Kathrine Torday: Norge sa nei. En analyse av EF og EU-formidlingen i norsk lokalpresse. (v2) M

HANSEN, Lene Sigrunn: "Du ska nærme dæ den langsomt i fra sjøen" En studie av stedsidentiteter og tilhørighet i Harstad. (v2) H

HAUGRØNNING, Ingrid: "Alvøen, det var alle sitt det." En kulturvitenskapelig studie av arbeiderliv i Alvøen. (v2) H

HOLMEN, Liv Runu: Bistand og Kultur - et kulturvitenskapelig perspektiv på bistandskultur. (h2) M

KALDESTAD, Guni: Stadidentitet i Visekongedømet Fusa. Ei kulturvitskapleg undersøking av lokal identitet. (v2) M

KRISTIANSEN, Ingvar: Museumsvirksomhet - mellom profesjon og livsstil. (v2) M

MICHELSEN, Gry Eva: Et sted mellom verning og fjerning. En kulturvitenskapelig undersøkelse av bygningsvern og sentrumsutvikling i Tromsø. (v1) H

MOLDSKRED, Nina: Fortid i nåtid - en kulturvitenskapelig studie i Hordamuseets formidling. (v1) M

REED, Eilif Ursin: "Strategisk norsk" - En kulturvitenskapelig analyse av norsk offentlig diplomati, med utgangspunkt i rapportene. Oppbrudd og Fornyelse & Norway's Public Diplomacy: A strategy. (v1) M

SCHILDMANN, Marie Strand: "Alle kjenner alle?" En kulturvitenskapelig analyse av "Bygda" og det ukjente. (h1) M

SKEIE, Hanne Thurmann-Nielsen: Barndom på Museum. Ein analyse av utstilling "Barn i 100!" (h2) M

SKUGGEVIK, Elisabeth: Hvilke mødre? Enemødre. Et kulturanalytisk blikk på enemødre og deres familiekonstellasjon. (v2) M
 

2005

BERGSTRØM, Kirsti: Mellom børs og katedral. Ein studie av ulik bruk av fortida hjå dagens bunads- og draktprodusentar. (v2) M

BJØRVIK, Eira: Far og fosterdiagnostikk. Et kulturanalytisk perspektiv på fedres erfaringer og forståelse av fosterdiagnostikk. (h2) M

BLITZNER, Serine: Migrasjon og Kulturell identitet. En kulturvitenskapelig undersøkelse av migranter fra Sierra Leone og deres forhold til identitet og tilhørighet i møte med det norske. (v2) M

EGGE, Kjersti: En studie av moralsk panikk og rykter - med utgangspunkt i Bjugn-saken. (v2) M

ELLEFSEN, Irene Almkvist: BLODET OG BEGERET - en kulturvitenskapelig analyse av samtidsfortellinger om den hellige gral. (h1) M

HALVORSEN, Hanne Britt: Eminem - et populærkulturelt ikon i amerikanske og norske rapdiskurser. (h1) H

HAUGSEVJE, Olav R.: Stiliserte forteljarar. Ein studie i Rikard Berges Norsk Sogukunst. (h2) H

JOHANNESSEN, Camilla: Hotel Cæsar - Virkelighetsnære eventyr i hverdagen. (h2) M

MOLAND, Carolina: Født til å eie: en kulturvitenskaplig analyse av odelsjenter fra Aust-Agder og Telemark. (h2) M

MUFTUOGLU, Ingrid Birce: "Tyrker! Vær stolt! Vær trygg! Vær arbeidssom!" En kulturvitenskaplig undersøkelse av Atatürkmonumentenes betydning i Tyrkia. (h1) M

MÅLEN, Camilla: Trolldom og onde ånder på misjonsmarka. - En kulturvitenskapelig analyse av norske misjonærers forestillinger om trolldom, magi og åndsbesettelse. (h1) M

OFSTAD, Elin: Lærerforståelse og kulturell påvirkning. Kunnskapsformer i kunst og håndverksfaget. (h1) KKK

PAULSEN, Cecilie: Bak låveveggen..... -eller i et flislagt rom med nøkkel i døren? En kulturvitenskapelig studie av dokulturens endringer i Norge 1850-2005. (h2) M

RIKSTAD, Gunhild: Levende historieformidling i museet. En lekende inngang til historien? (v2) M

SVENDSEN, Vibecke: Spor over Finse. Et bidrag til fortellingen om stedets betydning. (h1) H

STEEN, Trude: Sigøynerkvinner og kulturell identitet. En kulturvitenskapelig undersøkelse blant sigøynerkvinnene i alicante - Spania. (h2) H
 

2004

BANG-ANDERSEN, Gry: Symbolsk Krig. Konstruksjon av nasjonal identitet sør på Balkan. (h2) H

BJØRKELO, Kristian A.: Forteljingar om nynazisten. Ein studie av nynazisten i eit folkloristisk perspektiv (h2) KF

BRUGRAND, Elin: Lokal kyrkje eller kulturminne? (v2) KKK

FJELDTVEDT, Grete: Ut i Sandviken...Fra barndommens gate til minnenes bydel (v2) KKK

FLINT, Jørgen: Vi er ikke her for å jobbe, men for å more oss! En etnologisk arbeidslivsstudie (v2) KE

HOLE, Kirsti: Kinnaspelet og arenaen for historiske spill. En kulturvitenskapelig studie (v2) KE

ISOBE, Madoka: Local Identity of Toten (h2) M

KOLLE, Elisa: Ude i Verden er der et stort Mudder og Styr. Ein dagbokforfattars refleksjonar i møtet med det moderne (v2) KE

PEDERSEN, Christoffer Pedersen: Bukser til begjær. Om bygging og bruk av merkevarer. En kulturvitenskapelig avhandling om merkevarekonsum (v2) KE

SØFTING, Erika: Torsk og Cappuccino. En studie av unge nordlendingers stedstilhørighet (v2) KE

TRANØY, Astrid Havn: "-We wanna see feelings" - ei sjåarstudie av realitysjangeren (h2) M

TUFTE, Gunhild Ingrid Lauvstad: Museum Erotica og Beate Uhse Erotik Museum. En kulturvitenskapelig undersøkelse av erotiske museer i København og Berlin (h2) H

ØRPETVEIT, Bjørn Magne: Når fri tid blir arbeidstid - Kategorier i endring (h2) H

ÅDNANES, Jens Helleland: Globalisering og kulturmøte - ei kulturvitskapleg undersøkjing blant transnasjonale nordmenn (h2) H

ÅNESTAD, Marianne: Flakkende bie eller rotfast blomst? En studie om det å bo i en rural Sørlandskommune (h2) KE
 

2003

BELL, Anette Louise: Kjærlighet bak låste dører. Fengsel som folkloristiske felt. KF

BERGSTRØM, Audun: Tradisjonsformidling i ei "posttradisjonell" verd? Ei studie av bruk av handverkstradisjonar i dagens samfunn. KKK

COSESKA, Stojna: "Det kunne vært meg". En kritisk diskursanalys av norska tabloider efter mordet på Fadime (v2) KE

EIKEVIK, Synnøve Fotland: Kåt og gal eller kald og sval. En studie av pornografiske fortellinger i et fol kloristisk perspektiv (v2) KF

FJELL, Lennart: Torgdagen - eit fenomen og forum for konstruksjon av strileidentitet (h1) KF

FLÅTE, Jeanette: Museumsrefleksjoner. En case-studie om refleksjoner rundt formidling, budskap og opplevelse hos ansatte og besøkende ved Bergens Sjøfarsmuseum. KKK

GRYTTEN, Heidi: Museal oppleving og digital kunnskap. Ein komparativ studie av galleriutstillinga og nettuttillinga "Skrigets Ekko" (v2) KE

HAUGLID, Hilde Mathea Hildal: Dansar med hekser - ein folkloristisk studie av paganistisk teologi og praksis (v2) KF

HAUSKEN, Eli Kristine Økland: Søken mot Selvet i et semiotisk univers - et kulturanalytisk perspektiv (v1) KF

HERNES, May Britt Nesje: Kultur som redskap. En studie av Bergen som europeisk kulturby 2000 (v2) KE

JEPPESEN, Elin: Bevaring eller dø i skjønnhet? Formidling av kultur- og naturhistorie på Svalbard (v2) KKK

KLOSTER, Kari-Marie: Singelliv. I grenselandet mellom enslighet og parforhold (v2) KE

LYSBERG, Aud: Rallarveien. En sykkelopplevelse for folket (v1) E

MELLINGEN, Janne Rasmussen: Kurdisk diaspora. En kulturvitenskaplig undersøkelse blant kurdiske migranter i Norge (v2) KKK

MOBERG, Rolf B.: Klondyke, klynge og nye trender. Ein studie om feltutbyggjing med døme på tre ulike byggjefelt i Midthordland i moderne tid med fokus på ferdighus, formspråk , byggjeskikk og bumiljø. KKK

PEDERSEN, Jarle Steinsvik: Digital teknologi i et analogt landskap (v2) KF

RAMSTRØM, Ann Kristin: Museet og det flerkulturelle samfunn. En kulturvitenskapelig studie av museets rolle i det flerkultelle samfunn (v2) KKK

STRØMSNES, Astrid Margrethe: "Slik er det med museer..." Om museer og innsamlingsproblematikken. KKK

VIK, Sølvi: Mellom nærleik og avstand. Ei studie av strilejenter i huspost. KE

ÅRESKJOLD, Eilin: Læring i museum. En komparativ analyse av utstillingene Roser og Helter i Folkekunsten og Kirkeutstillingen ved Bergen Museum (v1) KKK
 

2002

JOHNSRUD, Grethe: Gjenstand og dens museale reise. Om museumsgjenstander og endring i kontekst KKK

FONNELAND, Trude A.: Det opne - nære - og naturlege. Eit kulturanalytisk perspektiv på helse og livskvalitet i ein alvernativ kontekst. (v1) KF

GULDBERG, Kristi: Episke reiser - Kulturvitskapleg blikk på utanlandsadopterte sine tilbakereiser (h1) KE

JOHNSEN, Lise: Museum og dialog. En kulturvitenskaplig undersøkelse i hermetikk- og oljemuseum (h1) KKK

LUNDE, Dagmar Helen: "Et annen sted" - en folkloristisk undersøkelse av deltakelse i historiske feiringer (v2) F

NYBØ, Liv: Eit Teikn i tida. Ei kulturanalytisk studie av personnamnet som kulturelt tidsuttrykk (v) KF

OLDERVOLL, Marte: Svartlamon - et annerledes sted. En kulturvitenskapelig studie av en alternativ bo- og livsform (h1) KE
 

2001

DAHL, Otto Christian: Kulturminner: døde levninger eller levende minner? Om kulturminnevern, makt og etikk (h2) KKK

DALE, Astrid E.: Det mentale landskap. Samspillet mellom mennesker og kulturlandskap på Ytre Lygra (h2) KKK

FINSRUD, Kjersti: Hverdagsliv på skjermen. En studie av personlige hjemmesider på world wide web (h2) KF

FOLGERØ, Tor: "Skeive" barnefamiliar? Ein etnologisk studie av homoseksualitet, kjønn og foreldreskap mellom normer og overskridingar (v2) KE

HANSEN, Cecilie J.S.: Slør. Forestilling og opplevelse av muslimske kvinners hodeplagg (v1) KE

HANSEN, Håvard: Eiendom og kulturminnevern. En undersøkelse av eiendomsoppfattelser i kulturminnevernprosesser (h2) KKK

HANSEN, Laila: Smak av fortid - forestillinger om tradisjonsmat (v2) KKK

HAUGSEVJE, Åsne Widskjold: Unyttighetens poesi. Om det meningsbærende med vev i det postmoderne (h2) KKK

MOSAKER, Lidunn: Tidsmaskina. Fortidsoppleving i virtuell verkelegheit (v1) KE

MYHREN, Svein Arne: "Uppgaava ligg paa oss..." Lektorliv og sjølvforståing ved landsgymnaset i mellomkrigstida (v2) KE

NYGÅRD, Bente: Forelsk deg i fortida. Ein kulturvitskapleg analyse av tematuristen og urban turisme i Europa (v2) KE

ROALD, Ragnhild: Oppvekst på isolerte fyrstasjoner. En etnologisk undersøkelse om barndom og hverdagsliv på avsidesliggende fyrstasjoner i perioden 1920 til 1940 (h1) KE

STRØMMEN, Anne: Å få gråstein til å funkle. Om ledelse og fellesskap i SAS (h2) KE
 

2000

BJORLI, Trond: Tradisjon og vitskap. Norsk Folkemuseum (v2) E

GUNNERUD, Mari Gløckner: Fra råneparadis til miljøstjerne. En etnologisk studie av planleggeres og beboeres forhold til arbeiderstrøket Banken i Halden (h) E

HANSEN, Janicke Borgen: Når èn er to? En kulturanalyse av spenningsfeltet mellom ultralyd i svangerskapet og holdninger til menneskeverdet (h) F

SIMONSEN, Anne: Natur oppleves og naturopplevelse formidles på Naturskolen i Store Vildmose - en kritisk tilnærming til begrepet naturopplevelse (h) E

WELDE, Liv Torhild Flage: Kampen om Høyvarde. Et privat kulturminne som arena for interessekonflikt (h) E

1990–1999

1999

BØE, Torunn Kojan: Det antikke eventyret - et etnologisk studium av antikvitetskonsum (h1) E

GOMES, Maria I.: Kupongkatalogene symbolet på den dårlige smaken? Smak som et skille mellom vi og de andre (h2) F

HENRIKSEN, Christine: Twists on tradition. Om media og ritualisering av den moderne norske julen (h2) E

HOLMEN, Karianne: Folkekunst eller frøkenkunst - fra borgerlig til folkelig gjenstandskultur (v1) E

IDLAND, Leidulv: Nye tider i et gammelt strøk. En etnologisk studie av bydelen Vågsbunnen i Bergen (h2) E

KJEPSO, Helena: Fra en tilknappet tidsalder til stilpluralisme og kompleksitet: en studie av klesbruken på slutten av det 19. og 20. århundre (v1) E

KONGSVIK, Knut: Menn om mens. En kulturanalyse av mannlige hverdagsberetninger om samliv og menstruasjon (h2) F

NATLAND, Sidsel Therese: I dialog med teksten. Populærlitteratur om islam: mening og bruksverdi i et kulturanalytisk perspektiv (v1) F

RAVNANGER, Inger Lise: Fortellingen om Røkke - en tabloid virkelighet (h2) F

SKOTHEIM, Hege: Fortiden som opplevelsesarena - Museenes aktivitetstilbud til samtidens publikum (v2) E
 

1998

ALVIM, Mari: Rydd veien for en vinner. Om konkurranseidrett og barneoppdragelse i dagens Norge E

BERGER, Ingrid: Det naturlige valg. Fødselens og moderskapets mening for kvinner tilknyttet organisasjonen "Fødsel i Fokus" fra 1985 til 1996 E

DANIELSEN, Hilde: Dei moderne kvinnene i Odda. Ein etnologisk studie av barneavgrensing og kjønnsskaping i mellomkrigstida E

FURRE, Gunnar: En smeltedigel for praktikere og romantikere. Ein studie av Sogn Jord- og HagebruksskuleE

HAUGDAL, Birger: I mor sitt sted. Husmorvikaryrket - idealer og praksis E

HAUGEN, Tone M.: Innsyn til Paradiset. Ein studie knytt til heim, konsum og estetikk E

HELLEVE: Eirik: Med lutefisk i flaggstanga. Norsk høstfest - eitt Noreg i Amerika E

HØIVIK, Berit: Draumar i plast. Ei kuturanalytisk studie av ferielivet på sjøen E

KJOS, Kristin Synnøve: "Virkelig, virkelig forvandling, sant!" Omvendelsesfortellingen innenfor en New Age-diskurs i et kulturanalytisk perspektiv (v1) F

LUTRO, Anne: Jonsokbrudlaup. Born si leik av dei vaksne si verd, der brura ber krune og bringesylv E

MURVOLD, Hilde Karin: I helters spor. Sydpolekspedisjonens kulturelle konstruksjon E

NYSETH, Ine: Hverdagskunst. Unge strikkeres forhold til sin hobby E

OLSEN, Carl Martin: Alltid i rute? Om 20- og 30-åringers tanker omkring bruk av tegneserier - alene og i forhold til andre media (v1) F

PAULSEN, Tone Bergljot: Helter i næringslivet. Kulturanalyse om ledelse i det senmoderne E

STØ, Karin: I hendelsenes tid. Barns lek og fortelling under middagsmåltidet i en barnehage (v1) F

SYNNES, Ada: Ålesund - en by i rivende utvikling E

WESTGAARD, Hege: "Som eit spor". Spontanalteret som moderne sorguttrykk i et kulturanalytisk perspektiv (v2) F
 

1997

BULL, Hege Sofie: "Millom bakkar og berg ut med havet..." og "En skjärgård, trotsig og fager..." Kystkulturen på museum i Øygarden og på Korpo E

KNUTSEN, Arild: Nei, for en søt liten tulle! Maskulin identitet på 1990-tallet E

KRISTIANSEN,Åsmund: Båt i brytning E

LETNES, Trude: "Det var en gang en framtidsdrøm...!" En etnologisk studie av industribyen Rjukan E

LUNDE, Grete: Gamle Skudeneshavn. En etnologisk studie av Fortiden som legg i Selvets konstituering E

MÆHL, Karsten: Veien frem - med eller uten bilen. - en kulturanalyse av trafikkdebatten i Bergen E

PAULSEN, Grethe: Naturen som Veiviser. Remoralisering av Hverdagen på en friluftslivarena E

SCHWANZ, Sabine: På pakketur i Norge - en reise til eventyret E

SVERKELI, BJARNE: Best in show. Om Hundelivets Tilstand i Norge E
 

1996

BLANDHOL, Ina: Korpset rett! Skolekorpset som oppdragelsesarena E

EIKELAND, Lena: Bygdeboken - vitenskapelig og folkelig. En etnologisk tilnærming E

HAUG, Bodil: Akk, mon min vei til Kana´n ennu er meget lang - Ein analyse av lekmannsrørsla sine kulturelle etableringar E

HAUGLAND, Marianne: Bare søppel? Folkloristiske perspektiver på avfall og gjenvinning F

KAPSTAD, Connie Reksten: Inn i naturen. Handling og engasjement i Natur og Ungdom E

KJERLAND., Hilde: Delte gleder er doble gleder.. Kontaktannonser og kjærleiken i eit kulturanalytisk perspektiv F

THU, Ragnhild: Vår nye bondekultur - når det moderne vert tradisjon. Ei etnologisk studie frå Jæren E

WAHLSTRØM, Tine: Ungdom og kinogåing i Bergen - et kulturanalytisk perspektiv på kinogåing som populærkultur F

WIGAND, Mona Uthaug: "For du è i en veldig kritisk alder..." Unge jenters forståelse av reklame i et kulturanalytisk perspektiv F
 

1995

BERGE, Kari: "Eg ville ho var mi den rosa" En analyse av kjønnskategoriseringen i de norske riddervisene F

HAUGEN, Sissel Pihl: Barn som medborgere. Visjon og virkelighet E

HELLESUND, Tone: Al min længsel og uro.. - einslege borgarskapskvinner rundt århundreskiftet E

HJEMDAL, Kirsti Mathiesen: Der eventyr blir virkelighet. På kulturanalytisk oppdagelsesferd i et dyreparklandskap E

MISJE, Anne-Karin: Wrestling. En problematisering av folkloristikkens faggrenser F

PIHL, Simen Lunøe: Skulpturer i kjøtt og blod. En etnologisk studie av gym- og kroppsbyggerkultur E

SEILFALDET, Heidi: Trisa - eit skikkeleg kvinnfolk E

TØNSETH, Kjerstin: Drømmenes bydel - om handling og forvandling på Nordnes E
 

1994

ANDERSEN, Kari Foldøy: Bunad for byfolk. Om gammel draktskikk i Bergen som grunnlag for en moderne bunad E

BANG, Kirsten: "Det gror sjelden gress på alfarvei" Om syn på og holdninger til ugifte mødre i etterkrigstiden F

MAGNUSSEN, Kristin: Møteplassen mellom Fortid og Fremtid. - En etnologisk studie av kystkulturens forvandlinger - E

NILSEN, Sølvi: Et lite stykke Norge. Et etnologisk studium av souvenirer & autentisitet E

RICHARDSON, Heidi: Krafanstrengelse og ensomhet. En analyse av det norske friluftslivets kulturelle konstruksjoner E

TVEIT, Eva Marie: Sild, skip og slott av stål. Arbeiderhverdag - en kulturanalyse F

YTREHUS, Line Alice Ågotnes: Barn som miljøaktivister: Barns mestring av miljøtrusler i et kulturanalytisk perspektiv F

ØKLAND, Olaug: Stavkirken på Fantoft. Fugl Fønix eller kulturarvens forvandlinger E
 

1993

EIKEHAUG, Tine: Smeden i smeltedigelsen. En analyse av smedhåndverket i Meland E

HALVORSEN, Åshild T.: Under Galdhøpiggen. Kulturell konstruksjon av turistlandskap i Lom og Jotunheimen E

HEGGDAL, Eli: Lys i mørket. Reknes sanatorium i kampen mot tuberkulose E

HOLTAN, Kristin: Dæ so te haugafølkè høyrde. Fjellbønders livsverden og natursyn i et historisk perspektiv E

JOHNSEN, Inger-Johanne: Vi bliver moderne her ogsaa. En analyse av moderniseringa av fiskerinæringa i Vesterålen ca. 1890-1920 E

NORDBY, Heidi M. Axelsson: "Er alle barn like?" Om kulturell mangfold i et skolemiljø F

SMÅLAND, Erik: Det ektaste av alt. Etablering av lokale vernepraksisar i fartyvernet E

STANDAL, Tor Erik: Bokkjen kunne være både troll og menneske. En analyse av fortelletradisjonen om bokkjen F
 

1992

BREKKE, Ella Marie: For Fedrelandet, Gud og Revolusjonen. Ein analyse av lesebøker i ein nasjonal og kulturell mobiliseringsfase E

JOHANSEN, Torgeir: Teknologisk endring. Fra den selvstendige bonden til gjeldsslave E

RAMNEFALK, Birgitta: Människans yttre - kulturens spegel. En studie i icke-verbal kommunikation genom kläderdräkten i Norge 1530-1630 E

STUBSEID, Anna Stella Karlsdottir: Fra reiseskildring til turistbrosjyre - en analyse av hvordan utvalgte kulturelementer blir etablert som symboler for en lokal kultur, og hvordan de samme kulturelementene blir brukt i dagens turistbrosjyrer E

SÆTERDAL, Tove Fasmer: Kamerat husmor. En analyse av den håndskrevne avisen "Husmoren" 1924-1964 E

VANGSNES, Erik: No skal de få da! - ein analyse av bygderevyens estetikk E
 

1991

CHRISTOPHERSEN, Bjørg Tønnesland: Det daglige brød i krisetider. Betydningen av kulturoverføring fra førindustriell tid og av innovasjon i matstellet blant kvinnene i kriseårenes hushold E

HEGGLI, Gry: "Bladdag e' ein god dag" - Kvinners bruk av familieukebladet som kilde for kunnskap, kreativitet og selvbekreftelse F

STRØMSVÅG, Arild: Magikeren på gjerdet - et nærbilde av magi som uttrykk for folkereligiøsitet i vår tid F
 

1990

BUØ, Beate: "Grafitti - media på gateplan" F

Før 1990

1989

NYBØ, Olaug: Jasså, skal du verta sluskemadam no! Om bygdejenter som blei industristadkvinner E

REIAKVAM, Oddlaug: Fotografi: Kulturhistorisk lagervare eller etnologisk kjelde? E

SANDAL, Arvid: Proletarer i alle land, foren eder! 1. maifeiring i Odda, 1918-1940 E
 

1988

ORMAASEN, Britt: "Det meningsfylte bildet". En analyse av billedbruk i hjemmet F

REME, Eva: Bilder av virkeligheten. Bilder som uttrykk for livserfaring og virkelighetsoppfatning E
 

1987

AKMAN, Haci: Familien i endring. En undersøkelse av endringer i familiemønsteret hos vietnamesiske flyktninger i Bergen E
 

1986

EIDE, Steffen: "Fjellbekken" og spelemennene i Gimle og Fensal. Historikk, gruppedynamikk, struktur og repertoar F

FOSMO, Lise Emilie: Bevaringsverdig bebyggelse - verdt å verne? En analyse av statlig engasjement og bruk av økonomiske virkemidler i kulturhistorisk vernearbeid E
 

1985

EIDE, Espen Drønen: "Du står med to liv i neven". Etablering og avvikling av jordmordistrikt. En studie av distriktsjordmødre i Hordaland F

GJELSTEN, Karin: Bruk av Jazzmusikk, - en analyse av en estetisk praksis. Estetiske og sosiale faktorer som er viktige når jazz danner grunnlag for en samværsform E

STURE, Dag Hovda: "Tevling i tradisjon." Norske kappleikar på hardingfele F

SÆLE, Idar: "Ska' eg være me' deg?" En studie av sosial kontroll i barnekulturen F

STORÅS, Randi: Å velja fortid - å skapa framtid. Bunad som uttrykk for motkulturell verksemd E
 

1984

BÅRTVEDT, Randi: Vor gode bræ også i sommer beskuet af høifornemme øine. Møtet mellom turistar og bygdefolk i Odda 1861-1914 E

GRINDLAND, Kari: Kvinners arbeidskarriere i bygdesamfunn. Nokre kvinners arbeid og levekår i Finsland 1920-1980 E

HAUAN JOHNSEN Marit: "Læstadianer og runer - en nordnorsk folkemedisiner i dag" F

HOSET, Mary Ann: Ressursutnytting og kreativitet. En etnologisk studie om bekledning i krisetid i Bergen 1940-45 E

STUVØY, Ingunn: Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn: Utviklingstrekk i ei frikirke E
 

1983

DYBING, Leif: Arbeid og teknologi. En studie av A/S Egersunds Fayansefabriks C/O 1920-1979 E