Home
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Storstilt støtte fra Kreftforeningen til ny strategi for biomarkører

Kreftforeningen har tildelt 7 millioner kroner over 4 år til CCBIO-prosjekt ledet av professor Bjørn Tore Gjertsen.

Professor Bjørn Tore Gjertsen in the lab.
Professor Bjørn Tore Gjertsen.
Photo:
Kreftforeningen

Main content

Prosjektets tittel er "Functionalized Personal Medicine: Patient stratification strategies by integrated functional profiling of cancer cells."

Persontilpasset behandling

Personlig skreddersøm i kreftbehandling er i sin begynnelse, med et fåtall men økende antall pasienter som får effektiv behandling basert på molekylær diagnostikk. For å øke nøyaktigheten på behandlingen uten å gi flere bivirkninger, foreslår vi å kombinere molekylær kunnskap om kreftcellene med funksjonstester av kreftcellene. Gjennom nye gen-sekvenseringsteknikker kan vi følge hvordan ulike kloner av kreftceller utvikler seg under kreftbehandling. Sammen med analyse av kreftcellenes indre beskjedformidling og prøverør-respons på behandling, vil vi finne ny behandling som kan omforme hissig kreftsykdom til en kronisk og håndterbar lidelse.

Nye medisiner utvikles

Dette prosjektet vil bruke kliniske studier av nye medisiner som virker på beskjedformidling for å teste om prøverør-behandling av kreftcellene kan rettlede ny pasientbehandling. Det norske biotek-selskapet BerGenBio har under utvikling en ny medisin som blokkerer signalering fra Axl, og denne medisinen vil bli testet i en studie for skreddersydd behandling av ulike kreftformer.