Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

UU-møte 10. september 2014

Main content

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 6 2014

 

Tidspunkt:       10. september 2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:       Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I      Godkjenning av innkalling og dagsorden

II     protokoll fra tidligere møter

 III    Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

               

Drøftingssaker:                                                                                                                  

Sak 28/14       Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser                             

Presentasjoner / notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 29/14       Studentrekruttering                                                                                              

Rapporter/ saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 30/14       Frafall ved UiB

Foreløpig rapport og saksnotat fra Studieadministrativ avdeling (blir ettersendt medlemmene) 

 

Orienteringssaker:

Sak 31/14       Løypemelding – arbeidet med innovasjon og entreprenørskap         

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 32/14       Rapport – Dannelsesutvalget

Rapport og presentasjon. Rapporten blir ettersendt