Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Protokoll fra møte i universitetsstyret 19.6.2014

Main content

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 19. juni 2014       


PROTOKOLL fra møte i universitetsstyret 19.6.2014. Møtet ble holdt i Njardalog, Solstrand Bad og hotell og varte fra klokken 09.00 til klokken 09.30

Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Heidi Fuglesang, Synnøve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme og Katharina Wolff.

Forfall:   
Anne Kverneland Bogsnes, Peter M. Haugan, Kjersti Fløttum, Oddny Miljeteig

Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Anne Chr. Johannessen, Oddrun Samdal  

Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstrøm, Tore Tungodden

I Godkjenning av sakliste
Rektor meldte inn en sak under eventuelt om orientering i forbindelse med uttalelse fra NENT.
Sakliste ble godkjent.

66 Oppretting av toårig masterprogram i rettsvitenskap
Saksforelegg av 19.6.2014
Sak nr. 2013/13360

Vedtak:

  1. Følgende studieprogram opprettes ved Det juridiske fakultet: toårig masterprogram i rettsvitenskap.
  2. Programmet gis en opptaksramme på 30 studenter. Fakultetets samlede opptaksramme blir derved 389 for det femårige studieløpet og 30 for det toårige.
  3. Programmet er identisk med fjerde og femte studieår i det femårige integrerte masterstudiet i rettsvitenskap og driftes i full integrasjon med eksisterende program.
  4. For drift utover det første kullet forutsettes det at de tildelte studieplassene videreføres.  

67 Eventuelt
Rektor orienterte om den etiske vurderingen av petroleumsforskningen fra Den nasjonale forskningsetiske komiteen NENT. Komiteen vurderer ikke universitetets faglige virksomhet som uetisk og understreker at petroleumsforskning har en rolle å spille i energiomstillingsprosess.  Rektor orienterte om at UiB nå ønsker å gjøre klima og energiomstilling til en av tre satsingsområder ved UiB.
   
Vedtak:

  1. Styret tar rektor sin orientering om uttalelsen til NENT til etterretning.
  2. Styret ber universitetsledelsen arbeide videre med planene om å etablere klima- og energiomstilling som et tredje satsingsområde ved UiB.

19.06.2014 Tore Tungodden