Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Statsbudsjettet 2015

Museumsåpning utsatt på ubestemt tid

Regjeringen bevilger ikke penger til videre oppussing av De naturhistoriske samlinger ved Universitetet i Bergen. Dermed er det usikkert om museet kan åpnes i 2018.

Museumsåpning utsatt på ubestemt tid

Seksjonssjef Kari Klæboe-Winther Kristoffersen på Universitetsmuseet forteller om den skuffende nyheten på Statsbudsjettet.
Producer:
Frode Ims/Jens Ådnanes

Main content

Universitetsmuseet får ikke midler til å rehabilitere De naturhistoriske samlinger. Dette betyr at arbeidet med universitetsmuseet stopper opp. Det betyr to steg tilbake for prosjektet, mener Dag Rune Olsen.

– Vi er svært skuffet over at museet vil være stengt og utilgjengelig for den oppvoksende generasjon i flere år fremover. Det er dårlig økonomi å etterlate dette prosjektet halvfinansiert. Det betyr at vi nå må stoppe opp midt i rehabiliteringen uten å vite når vi kan starte opp igjen.

Museumsdirektør Henrik von Achen er også skuffet, særlig på vegne av publikum.

– De naturhistoriske samlinger har vært stengt i et år nå og  vil være stengt i flere år framover. Mange savner museet og vi får nok noen barn i den mest kunnskapshungrige alderen som ikke får oppleve « Dyremuseet» slik mange andre har gjort, sier museumsdirektøren. 

De naturhistoriske samlinger har vært en viktig del av Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen, Bergen og Vestlandet siden åpningen i 1866. Samlingene er nå under rehabilitering. Sydfløyen får en aula og kafé, og skal etter planen åpnes høsten 2015. Denne delen av prosjektet er fullfinansiert.

 

Usikker fremtid for utstillingene

Den neste fasen i prosjektet er rehabiliteringen av midtbygningen og nordfløyen, som skal romme utstillinger og  rom tilrettelagt for skoleelever, publikum og museumsdrift. Samlingene er nå i ferd med å flyttes og klargjøres for oppbevaring i magasiner.

 Denne delen av prosjektet er derimot ikke fullfinansiert. Statsbygg, som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, har varslet 40 millioner kroner som oppstartsbevilgning for prosjektet i 2015. 

 

Store merkostnader

Disse pengene er altså ikke på plass i forslaget til statsbudsjett for neste år. Dette innebærer mellom annet at Statsbygg pakker ned ved ferdigstillingen av Sydfløyen neste år, noe som vil medføre store merkostnader ved en ny oppstart. Statsbygg har gitt en kostnadsramme på 365 millioner kroner for hele prosjektet. Kostnadsrammen er godkjent av Kunnskapsdepartementet. 

– Det er dårlig økonomi å etterlate dette prosjektet halvfinansiert. Dette betyr at vi må rigge ned arbeidet, og eventuelt bygge det opp igjen senere, sier rektor.

Ikke minst vil stengingen av museet bli forlenget på ubestemt tid. Dette betyr at Bergen ikke har et naturhistorisk museum, et brudd i en kontinuerlig historie siden 1867. Årlig besøker rundt 12.000 skolebarn museet.

 

50 millioner i utstyrsbevilgning

UiB får utstyrsmidler til rehabiliteringen av universitetsaulaen. Hele beløpet blir bevilget i 2015.
Dette er vi selvsagt fornøyde med, sier Olsen.