Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

– Vi må spise mindre rødt kjøtt

Gjennom omstillinger av matpolitikken kan Norges bidrag til globale utslipp reduseres med fire prosent, dvs. tilsvarende 40 prosent av de samlede utslippene fra norske personbiler. Dette skriver førsteamanuensis ved institutt for økonomi, Ivar Gaasland, i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Ku i fjøs
Photo:
Emil W. Breistein

Main content

"Et gjentatt argument i klimagassdebatten er at det er kostbart å redusere norske utslipp - siden lite er å hente i vår klimanøytrale vannkraftforsyning - og at vi derfor må akseptere svært kostbare tiltak for å oppnå mål om innenlandske utslippsreduksjoner.

Slik har for eksempel Gunnar Eskeland (NHH) og Marianne Ryghaug (NTNU) forsvart den kostbare satsingen på elbil (DN 19. september), mens andre igjen har forsvart den enda dyrere elektrifiseringen av Nordsjøen. For å sukre pillen argumenteres det gjerne med at den tunge statlige satsingen kan gi læringseffekter og “vise verden veien” i klimapolitikken.

Det er da gledelig å kunne minne om at det faktisk finnes lønnsomme klimatiltak som kan gi store utslippskutt, og som er mer jordnære. Ved overkommelige omstillinger av matpolitikken kan Norges bidrag til globale utslipp reduseres med fire prosent (to millioner tonn CO2-ekvivalenter), samtidig som norsk økonomi styrkes. Dette er like mye som 40 prosent av de samlede utslippene fra norske personbiler."

 

Les hele kronikken skrevet av Ivar Gaasland