Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

UU-møte 19. november 2014

Main content

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 8 2014

Tidspunkt: 19. november 2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:  Museplass 1, kollegierommet  

 

Forslag til dagsorden:

I  Godkjenning av innkalling og dagsorden

II protokoll fra tidligere møter:

Forslag til protokoll fra møtet 15. oktober er utsendt

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Vedtakssaker:                                                                                             

Sak 48/14 Studietilbud og opptaksrammer                                

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 49/14 Tildeling av PEK-midler og Uglepris             

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 50/14 Utvelgelseskriterier for ny læringsplattform     

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 51/14 Møtedatoer 2015                                                           

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

                       

Sak 52/14 Eventuelt