Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Unikt vestnorsk nettverk for musikkterapi

POLYFON - musikkterapi i teori og praksis

Forskningsmiljøer og helseforetak på Vestlandet har gått sammen i nettverket POLYFON for å fremme musikkterapiforsking og praksisutvikling i regionen. Torsdag 4. mars ble etableringen markert med et oppstartseminar i Bergen.

Styingsgruppen for nettverket POLYFON
Representanter for partnerne i POLYFON. Fra venstre Eva Karin Løvaas (Bergensklinikkene), Thomas Høiseth (Aleris), Sebastian Von Hofacker (Haraldsplass), Jorunn Bakke Nydal og Ingeborg Erikstad (Sogn og Fjordane fylkeskommune), Rune Eidset (Bergen kommune), Frode Thorsen (Griegakademiet, UiB), Christian Rieber (GC Rieber Fondene), Hege R. Eriksen (Uni Research Helse) og Geir Lien (Helse Bergen). Foran prosjektleder Brynjulf Stige. Representantene for RKBU Vest og NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus var ikke til stede da bildet ble tatt.
Photo:
Rune Rolvsjord

Main content

 

Nettverket, som ble etablert i januar 2015, er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører går sammen på en forpliktende måte for å utvikle musikkterapifaget. Selv om musikkterapi anbefales i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer både for psykosebehandling og for rusbehandling, kan det være avstand mellom etablert kunnskap på den ene siden og praksis på den andre. Det er denne avstanden nettverket nå er enige om å forsøke å gjøre noe med.

 

Det er ikke minst innen områder som barnevern, psykisk helsevern, rusbehandling og eldreomsorg at musikkterapi synes å være et godt alternativ. På oppstartseminaret møttes forskere og klinikere fra samarbeidspartene for å diskutere hvordan Bergen og Vestlandet kan utvikle seg til en referanseregion for nyskaping og kunnskapsutvikling og vise hvordan musikkterapi kan integreres på en systematisk måte i helsevesen og barnevern.

 

Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen (UiB) er prosjektansvarlig for POLYFON-nettverket, med professor Brynjulf Stige som prosjektleder. GC Rieber Fondene står for en vesentlig del av finansieringen i startfasen. Andre konsortiedeltakere er Uni Research Helse; Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (Uni Research Helse); Aleris Ungplan & BOI AS region vest; Helse Bergen, divisjon psykisk helsevern; NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sjukehus og Stiftelsen Bergensklinikkene. Assosierte deltakere er Bergen kommune, byrådsavdeling for helse og omsorg; Haraldsplass Diakonale Sykehus og Sogn og Fjordane fylkeskommune.