Home
Global and development-related research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Makerere- UiB-samarbeidet

Makerere-samarbeidet i nye hender

Få ved UiB har fulgt utviklingen ved Makerere University i Uganda tettere enn Thelma Kraft. Hun har lagt til rette for kapasitetsbygging og samarbeid mellom UiB og «Afrikas Harvard» i fjorten år.

Thelma Kraft og Kristin Svartveit
NEW HANDS: Kristin Svartveit (left) takes over as administrative coordinator for UiB's collaboration with Makerere University in Uganda. "Give of yourself and spend time getting to know people" says departing coordinater, Thelma Kraft.

Main content

I mars ble hun pensjonist og overleverte oppgavene som administrativ koordinator for samarbeidet til Kristin Svartveit ved UiB Global.

- Det er en fantastisk åpenhet ved Makerere. Når man forteller at man kommer fra Universitetet i Bergen så betyr det faktisk noe. Man opplever stor tillit og en slags kontakt allerede før man blir kjent, sier Thelma Kraft.

De gode båndene mellom UiB og Makerere har involvert forskningssamarbeid og studentutveksling ved de fleste fakultet i tillegg til administrativt samarbeid og kompetanseheving. De siste årene har samarbeidet også vokst i retning av felles doktorgrader og ulike prosjekter for å bygge kapasitet. En avtale om "joint degrees" vil sannsynligvis bli underskrevet før sommeren.  

- Mye er lagt til rette for forskere og studenter med ambisjoner i Øst Afrika. Makerere holder forskningen høyt, særlig innen medisin, realfag, SV-fag og IKT. Og så leverer de på det administrative, forteller Thelma Kraft.

Bergenskontor

- Forskere som trenger en samarbeidspartner i Øst Afrika skal vite at det er enkelt å jobbe med Makerere. Det er klart at samarbeid i Sør kan medføre utfordringer, men når ting skal leveres så skjer det alltid. De er nok litt mer avhengig av enkeltpersoner, men når Makerere har gått inn i prosjekter så leverer de det de skal, på alt fra forskning til rapportering, forteller Thelma.

Makerere har en betydelig større faglig bredde enn Universitetet i Bergen, og har for eksempel egne fakultet for ingeniørutdanning, skogbruk, ernæring, IKT og administrative studier.

Universitetet i Bergen har et eget kontor ved Makerere med alle fasiliteter. Professor Edward Kirumira er koordinator for UiB/Makerere-samarbeidet og er en uvurderlig ressurs som kan sette forskere i kontakt med rett person. Ved UiB er det Professor Thorkild Tylleskär som er faglig koordinator.

Sekretæren ved Bergens-kontoret, Winnie Ndagire kjenner behovene til forskere fra Bergen godt, enten om de søker partnere til nye prosjekter eller trenger administrativ støtte i selve forskningsarbeidet. UiB har også en bil til rådighet for feltbesøk. UiBs Nile Basin Research Programme har sin regionale koordinator, Dr. Margaret Kyakuwa, ved dette kontoret.

- En av grunnene til at jeg tror samarbeidet med UiB har vært så spesielt er at vi alltid har gått inn som likeverdig partner og har utfordret dem til å komme med egne behov og ideer.

Hun mener det er viktig å revitalisere rammeavtalen både ved UiB og ved Makerere slik at dette samarbeidet kan vokse videre. Hun oppfordrer forskere og undervisningspersonell som reiser til Makerere å holde gjesteforelesninger eller små kurs for å bidra til faglig nysgjerrighet og diskusjoner.

Sped begynnelse på 1980-tallet

UiBs samarbeid med Makerere fikk sin spede begynnelse da professor i fysikk Endre Lillethun besøkte universitetet i 1988. Det som tidligere ble kalt «the Harvard of Africa» hadde fått hard medfart under vanstyret til Idi Amin.

- Han fant en sterkt redusert stab som slet under elendige forhold og manglet nesten alt av utstyr. Tomme laboratoriesaler manglet til og med ledninger på veggene. De hadde blitt stjålet for kobberet i dem kunne jo selges, forteller Thelma.

Lillethun begynte straks å undersøke muligheter for samarbeidsprosjekt og fikk støtte til prosjektet Basic Sciences for Technological Development fra NUFU i 1990.  De første fem årene dreide det seg hovedsakelig om infrastrukturoppbygging innenfor fysikk, kjemi, matematikk og botanikk.

Livingston Luboobi ved Makerere og Andreas Steigen ved UiB var de to hoved-koordinatorene for prosjektet. Med rammeavtalen i 1999 ble det behov for administrativ oppfølging av denne. Thelma Kraft fikk oppgavene i 2001, den gang førstekonsulent ved Senter for Miljø og Ressursstudier.  

- Selve forskningssamarbeidet kunne ikke starte før nødvendig infrastruktur og opplæring av teknisk personale var på plass. Jeg fikk ansvar for å følge opp utbygging av infrastrukturen og innføring av administrative systemer, forteller Thelma.

Siden har hun fulgt utviklingen ved Makerere og hatt som oppgave å tilrettelegge for samarbeid mellom de to institusjonene. De siste par årene har det vært fokus på seks NORHED-prosjekt der UiB er partner.

Studentutveksling

I 2005 ble det undertegnet en egen avtale om studentutveksling med Studieadministrativ avdeling. De tre første studentene reiste ned allerede i 2003. Utvekslingen har i hovedsak foregått innen geografi og utviklingsstudier ved SV, samt informatikk og biologi.

Året etter ble inngått en egen avtale om studentutveksling mellom de medisinske fakultetene ved Makerere og ved UiB. Over 60 medisinstudenter har så langt hatt seks ukers praksis ved Mulago Universitetssykehus og melder om utfordrende og nyttig erfaring. For tiden er det ni studenter ved sykehuset.

På det meste var det 21 studenter på utviklingsstudier. Siden kvalitetsreformen kom for ti års siden ca. 50 bachelorstudenter tatt ett eller to semestre ved Makererer, men de siste årene har antallet gått kraftig ned.

På 2000-tallet opplevde Makerere en markant økning i studenttallet.  Det ble innførte kveldsundervisning samtidig som at de manglet kompetente lærekrefter. Konkurransen om lærerkreftene ble også større da flere nye universiteter ble opprettet rundt om i Uganda.

- Professorene kunne ikke ivareta all undervisning i tillegg til egen forskning og fikk nok innvirkning på kvaliteten i en periode. Noen år forekom det også langvarige streiker grunnet manglende lønnsmidler. Selvsagt rammet dette også UiB-studenter som reiste til Makerere.

- Nedgangen i antall utvekslingsstudenter skyldes nok i hovedsak de store streikene som har vært ved Makerere, noe som naturlig nok har skapt bekymring både hos studentene og ved fakultetene ved UiB, sier Thelma.

- Skal vi snu denne trenden, så må verdien av Makereres studentpoeng mot European Credit Transfer System (ECTS) bli klarerere.  Studiepoengene deres må enkelt kunne konverteres til Bologna standarden.

De beste minnene fra tiden med Makerere er den lærdom og erfaring hun fikk fra samvær med venner og kolleger i Uganda.

- Tiden går ikke i Uganda, den kommer.  Og til tross for at møter ikke startet nøyaktig etter timeplanen erfarte jeg at alt som skulle bli gjort ble gjort, men det tok kanskje litt lengre tid. En klok ugandisk venn fortalte meg at "skal du sitte i skyggen når du blir gammel, må du plante treet mens du er ung".