Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Endringer i dekanatet ved Matnat

Anne Marit Blokhus inn i dekanatet

Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.

Portrett av professor Anne Marit Blokhus
Kjemiprofessor Anne Marit Blokhus blir med i dekanatet ved Matnat fra januar 2016
Photo:
Kjemisk institutt

Main content

 

Fra 1. januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer. I tillegg til dekan Helge K. Dahle, prodekan Jarl Giske og prodekan Harald Walderhaug, har Anne Marit Blokhus takket ja til å bli med i fakultetsledelsen som prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.

Anne Marit Blokhus har nylig fratrådt stillingen som instituttleder ved Kjemisk institutt etter åtte år.  Til orientering er Knut Børve tilsatt som ny instituttleder ved Kjemisk institutt fra 1. januar 2016.

Dekan Helge K. Dahle er svært glad for å kunne utvide dekanatet med Anne Marit Blokhus sin kompetanse, som han mener vil bidra til en strategisk og operativ styrking av fakultetsledelsen, - viktig for både fakultetet og UiB som institusjon.

Prodekan Jarl Giske vil fortsatt være stedfortreder for dekanen, og vil ha forskning som sitt primære ansvarsområde. Prodekan Harald Walderhaug vil fortsatt primært ha ansvar for utdanning