Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Sørgard ny konkurransedirektør

Professor Lars Sørgard som var en av initiativtakerne til BECCLE har i dag blitt utnevnt til ny konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.

Lars Sørgard
Photo:
Konkurransetilsynet

Main content

Sørgard er ansatt på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode. Han tiltrer stillingen mandag 25. januar. Leder for BECCLE, professor Tommy Staahl Gabrielsen gratulerer Sørgard med stillingen.

 

– Konkurransetilsynet har fått en høyst kompetent leder med lang erfaring fra konkurransepolitikk både fra et faglig og praktisk perspektiv.  Lars var en av initiativtakerne til opprettelsen av BECCLE, og han var inntil nylig en del av ledergruppen vår.  En sentral målsetting med opprettelsen av BECCLE var å bygge opp solide fagmiljøer i konkurranseøkonomi og konkurranserett ved NHH og UiB, til nytte for Konkurransetilsynet og andre brukermiljøer.  Utnevnelsen av Lars Sørgard som ny konkurransedirektør er vel kanskje det beste eksempelet på at vi har lykkes, sier Gabrielsen.