Home
Halvard Haukeland Fredriksen's picture

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor
 • E-mailHalvard.Fredriksen@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 21
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU and EEA law

Textbook
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2018. EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2014. EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2012. EØS-rett. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2020. 25 years after Liechtenstein saved the EFTA Court: the case for reform. Liechtensteinische Juristenzeitung. 50-56.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. The Fosen-Linjen Saga from an EEA Law Perspective. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL). 241-247.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2018. Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus. 3-12.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2017. Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. 169-195.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og Rett. 283-301.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian. 2015. Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2015. EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 881-892.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 371-399.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og Rett. 57-64.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 333-341.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 868-886.
 • Mathisen, Gjermund; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 1719-1736.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 731-760.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og Rett. 192-209.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 481-499.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og Rett. 600-615.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 247-287.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Evaluering av EØS-avtalen. Lov og Rett. 500-505.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 507-576.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2008. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 289-359.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og Rett. 3-20.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 295-305.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2007. "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og Rett. 485-509.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 177-182.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2006. Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 372-402.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien. 99-133.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 63-73.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2005. Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 122 pages.
Report
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU 2019:5 Vedlegg 11. NOU 2019:5 Vedlegg 11. .
 • Øyen, Ørnulf; Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. EU/EØS-rett i norske domstoler. .
Lecture
 • Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Introduction.
Editorial
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
Reader opinion piece
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Arnesen, Finn. 2017. EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Andenæs, Mads. 2013. Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og Rett. 505-506.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og Rett. 169-170.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet.
Book review
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 402-407.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og Rett. 98-101.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og Rett. 573-576.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2008. Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 613-621.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.
 • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck.
Academic monograph
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2009. European Preliminary Reference Procedures and National Civil Procedure. The Preliminary Reference Procedure of the EFTA Court and the ECJ as Part of Civil Proceedings in Norway and Germany.
Popular scientific article
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 147-162.
Feature article
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2020. Koronaloven og folkeretten. Rett24.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2020. EØS og Schengen i koronaens tid. Rett24.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2020. Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring? Rett24.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2020. A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. EFTA-Studies.org.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. The Rule of Law in a European Economic Area with National “Room for Manoeuvre”. Verfassungsblog.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Polsk trøbbel for EØS-avtalen? Rett24.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Judicial dialogue in the EFTA pillar of the EEA – developments and challenges. EFTA-Studies.org.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2019. Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring? Rett24.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17.
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind; Graver, Hans Petter. 2018. Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no.
 • Andenæs, Mads; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2017. EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Fløistad, Karin. 2016. Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Holmøyvik, Eirik. 2016. Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Gabrielsen, Tommy Staahl. 2016. Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • Skiple, Jon Kåre. 2019. Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
Interview
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Hvordan forberede en gigant-skilsmisse (intervju om Brexit).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2019. Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2019. Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund. 2019. EU-rett som norsk rettskilde. 34 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. The EFTA Court. 44 pages.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. 6 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne. 2018. Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 pages.
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph. 2018. Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. 12 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. 20 pages.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. 27 pages.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. 10 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. 8 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. 19 pages.
 • Einarsson, Olafur Johannes; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. 6 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018. EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. 15 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Jonsdottir, Johanna. 2018. Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. 23 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2016. Høyesterett som EØS-domstol. 27 pages.
 • Franklin, Christian; Fredriksen, Halvard Haukeland; Halvorsen Barlund, Ingrid Margrethe. 2016. "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? 16 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 21 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2015. EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. 16 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. 27 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. 18 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? 14 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2012. The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. 24 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. 8 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Lipp, Volker. 2011. A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. 6 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2010. Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. 14 pages.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Skodvin, Knut Einar. 2008. Country Report Norway. 22 pages.
Interview Journal
 • Fredriksen, Halvard Haukeland. 2014. Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)

View some of my work in BORA (Bergen Open Research Archive)

View some of my work at SSRN (Social Science Research Network)

 

PhD, University of Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-University of Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-University of Göttingen (2005)

Cand. jur., University of Bergen (2003)

Commission leader at Jussformidlingen - a free legal aid service operated by the students of the law faculty

Member of the Norwegian Complaints Board for Public Procurement (KOFA)

Fields of competence