Home

The Bergen Logopedic Research Group (B.LOG)

Master Theses

The following master theses have been completed under supervision by members of B.LOG.

2014

Vasshaug, Kjersti Bjerke og Fisketjøn, Synnøve Tindeland (2014). Språklig og kommunikativ kompetanse hos femåringer.

Dalby, Malin Dybedahl (2014). Dyslexia in English L2 - The Product and Process of L2 Writing.

2013

Tveit, Anne Marte Norheim (2013). Kommunikativ kompetanse og språkprosessering hos barn i tredje klasse.

Hella Holsen, Kristine: Muntlig kreativitet - Kjønnsforskjeller i muntlig kreativitet hos barn, og korrelasjon med aktuelle bakgrunnsvariabler

Kristiansen, Maren: Barns skriveferdigheter sett i forhold til nevrokognisjon og kjønn

Kristiansen, Synnøve Grøndalen: Språkforståelse og narrativ produksjon - En undersøkelse av tredjeklassingers narrative ferdigheter

Ottarsdóttir, Edda: Morphological processing of the regular and irregular past tense in aphasia

Svarstad, Mariann Haga: Språkforståelse og narrative ferdigheter hos 8-åringer

Valderhaug, Hanna Valkvæ: Dikotisk lytting og treningseffekt – en eksperimentell undersøkelse med bruk av en ny MD-versjon av dikotisk lytteprøve

Larsen, Ida Strandenæs and Sværi, Vilde Engelsvold: Førskolebarns motivasjon for databasert, prelitterær trening

Eikemo, Camilla and Stensletten, Tine T.: Nevrokognisjon og språkprosessering

Johnsen, Eirin; Tveit, Håvard and Vikhagen, Eivind: Normering av nasalverdier hos norske barn, målt med Nasometer II

 

2012

Vikebø, Hanne Britt: Barn med spesifikke språkvansker i ”Ut med språket!”

Hauan, Isabell Nicolaysen and Wøllo, Anne: Tospråklighet og kognitiv kontroll

Hareide, Anna Garnes: Dysleksi og setningsforståing

Evjen, Anette: Spesifikke språkvansker og språklig intervensjon i førskolealder

Opedal, Hege: Dysleksi, arbeidsminne og språklig prosessering - en analyse av to tidlige kognitive markører for dysleksi og deres utvikling over tid

Stølan, Birte Romslo: Muntlig språk, kommunikasjon, lese- og skriveferdigheter

Fagerli, Berit Minde: Dysleksi og balanse

 

2011

Bjelland, Lena: Dyslexia and English Second Language Learning

Hjorteland, Mary-Ann: Visuo-spatiale ferdigheter ved tidlig skolealder kan predikere senere lese- og skrivferdigheter

Nesse, Susanne Aarskog: Språkforståing og utvikling av lese og skrivevanskar

Skaaland, Hilde: Språkkartlegging, TRAS og risiko for dysleksi

Øverland, Kristin Marie: Dysleksi og verbale kognitive evner

 

2010

Abildgaard, Elin Johanne: Muntlige og skriftlige engelskferdigheter på 6. trinnet. En replikasjonsstudie

Døli, Hedda Ruth and Håkonsen, Therese: A study on the comprehension of quantifiers and implicatures in preschool children: Effects of working memory and general grammatical abilities.

Haukedal, Christiane Lingås: Mismatch negativity hos barn mellom 4 og 7 år - en sammenligning av barn med spesifikke språkvansker og kontroller. 

Kabicheva, Galina: Language Learning and Executive functions: An electrophysiological Study of Language Learning in Children with Language Impairment

Kloster, Anne Grete Hjertø and Tveiten, Bente Oma: "Noen av eplene er i boksene" En kvantitativ studie om førskolebarns forståelse av kvantorer og implikaturer

Sørensen, Christina: Nevrofysiologiske korrelater til syntaktisk læring hos førskolebarn med spesifikke språkvansker.

 

2009

Juujärvi, Marianna: Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever. Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn.

Kvinnsland, Marit Berntsen: Nasalverdier målt med nasometer II på norske barn

Morken, Frøydis: Oral foreign language learning and dyslexia. A comparative study between Norway and Hungary.

Naas, Marielle: Bokstavkunnskap og ordlesing. En kvantitativ undersøkelse av barn i alderen 5-7 år som er i risikosonen for å utvikle dysleksi.

Olsen, Stine: Fonologisk bevissthet hos barn i risikosonen for å utvikle dysleksi.

Sørheim, Eli Johanne: Arbeidsminne og skriftspråkutvikling. En studie av forholdet mellom auditivt arbeidsminne hos barn på sju år og tidlige skriftspråkvansker.

Vikebø, Hilde: Dysleksi og visuo-spatiale ferdigheter

 

2008

Lerøy, Eli Aarnes: ”Lita tue kan velte stort lass”. Ein analyse av samanhengen mellom arbeidsminne i førskulealder og begynnaropplæring i lesing og skriving.

Nysæter, Ragnhild Helene: Tidlige kognitive kjennetegn på dysleksi. Identifisering av kognitive ferdigheter hos barn, som kan predikere senere vansker med skriftspråket.