Home
Research Group in Welfare Law
Selected publications

Selected publications

On this page you will find a list of selected publications written by the members of the the research group.

Main content

Publications about about autonomy and coercion

Monographs about autonomy and coercion

Henriette Sinding Aasen: Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling, Fagbokforlaget 2000, 687 s.

Bjørn Henning Østenstad: Bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma under yting av kommunale sosial- og helsetenester, Fagbokforlaget 2000, 294 s.

Karl Harald Søvig: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3, Fagbokforlaget 2007, 476 s.

Bjørn Henning Østenstad: Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente, Fagbokforlaget 2011, 871 s.

Other publications about autonomy and coercion

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten (Østenstad, Adolphsen, Naur og Aasen red), Fagbokforlaget 2018, 302 s.

Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang (Lundeberg, Mjåland og Søvig), Gyldendal 2014, 283 s.

Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives (Aasen, Halvorsen, Barbosa da Silva red), Intersentia 2009, 221 s.

Other publications

Monographs

Jessica Schultz: The Internal Protection Alternative in Refugee Law, Brill 2019, 432 s.

Gudrun Holgersen: Arbeidsavklaring og trygdeytelser, Fagbokforlaget 2016, 324 s.

Bjørn Henning Østenstad: Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part, Fagbokforlaget 2015, 198 s.

Synne Sæther Mæhle: Grenser for rettsanvendelsesskjønn, Gyldendal 2005, 338 s.

Tine Eidsvaag: “Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse”, Universitetet i Bergen 2009, 643 s.

Other publications

Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling (Schütz, Aarli og Aasen red.), Gyldendal 2020, 495 s.

Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste (Aasen, Bringedal, Bærøe og Magnussen red), Cappelen Damm Akademisk 2018, 292 s.Rettsliggjøring i velferdsstaten (Aasen og Nilssen red.), Retfærd temanummer, nr. 2/ 2016.

Rettsliggjøring i velferdsstaten (Aasen og Nilssen red.), Retfærd temanummer, nr. 2/ 2016.

Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet (Bendixen, Jacobsen og Søvig), Gyldendal 2015, 280 s.

Grunnloven og velferdsstaten (Aasen og Kildal red), Fagbokforlaget 2014, 217 s.

Juridification and Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen and Nilssen eds), Edward Elgar 2014, 317 s.

Sosial trygghet og rettssikkerhet (Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove), Fagbokforlaget 2000, 475 s.