Home

In the Wake of Colonialism

Norske skipsmeglere, agenter og skipshandleres investeringer i Sør-Afrika og Australia 1850-1950

Gustav Sætra

Aktiv i prosjektet: 2006

Emigrasjonsbølgene og ekspansjonen i norsk skipsfart fra 1850-åra førte til at en rekke nordmenn slo seg ned i havnebyene i Sør-Afrika og Australia. De som etablerte seg som skipsmeglere, agenter og skipshandlere var ofte kapteiner som gikk I land på steder der det var bosatt nordmenn. I seilskutetiden hadde de mange skip som skulle klareres på havna, skaffe videre fraktoppdrag for og forsyne med nødventig proviant og utstyr. Linjerederiene reduserte behovet for tjenesten noe etter 1900, men trampfartens behov skulle fortsatt dekkes.

Dette prosjektet vil fokusere på skipsmeglerne, ettersom disse hadde de største fortjenestemulighetene, med kommisioner når skipene ble sikret oppdrag. Megleren var dessuten ofte agent og hadde kontakt med bestemte skipshandlere. Med damp- og motorskipene ble kommisjon ved kjøp og salg etter hvert vel så viktig for mange meglere.

De var en velstående gruppe og hadde mulighet til å investere der de befant seg, men også i Norge og andre land. De tilhørte med andre ord et nettverk av meglere verden over som daglig gjorde forretninger sammen, noe som også inkluderte investeringer som lå utenfor deres egentlige virksomhet.

Lite forskning er gjort på skipsmeglere, agenter og skipshandlere.

Målet her er å kartlegge de norske meglernes, agentenes og skipshandlernes virksomhet og nettverk i Afrika og Australia. I hovedsak vil undersøkelsen rettes mot skipsmeglerne, mens de to øvrige gruppene tas med som sammenligningsgrunnlag. Det kan videre bli aktuelt å utvide med flere grupper, som f.eks. nordmenn som jobbet som båtprodusenter, motorfabrikanter o.l.

Skipsmeglerne var mest opptatt av å investere i næringsvirksomhet i havnebyene i de områdene de oppholdt seg i. De ble dermed en del av forretningsmiljøet i havnebyen, sannsynligvis også blant de ledende, ettersom de hadde kapital å investere og fordi de tilhørte den kulturelle eliten. Ofte var de svensk-norske konsuler.

Spørsmålet er i hvor stor grad de norske meglerne, agentene og skipshandlerne I Afrika og Australia ble intergrert i lokale nettverk for investering i lokalt næringsliv. Hvilke nettverk samarbeidet de med? Hvilken betydning fikk dette for området?