Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle
Citation

"Oil Producers in the Gulf: Responding to Climate Change with Green Rhetorics – and Increased Oil Production"

Kjersti Fløttum was cited in an article on "Oljeprodusenter i Golfen: Svarer på klimatrusselen med grønn retorikk – og økt oljeproduksjonen" (English: "Oil Producers in the Gulf: Responding to Climate Change with Green Rhetorics – and Increased Oil Production") in the Research Magazine Apollon.

Oil Industry
Photo:
Pixabay

Main content

The article "Oljeprodusenter i Golfen: Svarer på klimatrusselen med grønn retorikk – og økt oljeproduksjonen" (English: "Oil Producers in the Gulf: Responding to Climate Change with Green Rhetorics – and Increased Oil Production") points to similar conditions in Norway and Kuwait. Jon Nordenson (UiO) points her to a strategy that was earlier identified by Kjersti Fløttum:

"Forskeren viser til at kuwaitiske myndigheter benytter et grep Kjersti Fløttum ved Universitetet i Bergen har identifisert i norske myndigheters klimakommunikasjon: En tar til orde for det som i praksis er motstridende mål – uten å forholde seg til det uforenlige i budskapet: Vi skal opprettholde våre forpliktelser under Parisavtalen, og vi skal øke olje- og gassproduksjonen i årene som kommer."

(English: "The researcher highlights that Kuwaiti authorities use a strategy, which Kjersti Fløttum (UiB) had earlier identified in Norwegian authorities' climate communication: They support two contrary goals - without regarding how incompatible they are: They commit to their obligations in the Paris Agreement, while aiming at increasing oil and gas production in the upcoming years.")