Home
Research Group for Medieval Philology

Inside out – outside in

At the research fair you can join us on a journey through linguistic, literary and cultural borders!

Picture of a map of the world in form of a head wearing a fool's cap.
The Fool’s Cap World Map, ca.1590
Photo:
National Maritime Museum Collections

Main content

The research fair ('Forskningstorget') is an annual public outreach event by the scientific and research community in Bergen. Its goal is to promote awareness for the work in the humanities and sciences by local research and higher education institutions. It is aimed both at schools and the public at large.

The topic 2016 was 'borders'.

 

Norwegian description of the 2016 research fair:

Tør du å setje spørsmålsteikn ved dine eigne grenser? – Kvar går grensa mellom eg-et og verda? Eller rettare sagt: kva slags grenser tenkjer vi på då, og korleis er tilhøvet mellom dei? Dette er viktige spørsmål for oss i dag, sentrale også for humanistisk forsking – og det har vore svært viktig i tidlegare tider òg. Korleis kan det vere mogeleg å sjå annleis på verda? Korleis definerer ein rolla si i verda? Ver med på ei reise over språklege, litterære og kulturelle grenser med oss!

Forskningsdagene i Bergen inviterer til Forskningsfest på Festplassen, tema er grenser.

I samarbeid med kollegaar ved Institutt for framandspråk og Universitetsbiblioteket inviterer vi til LLE-stasjonen på Forskningstorget, laurdag 24. september kl. 11:30-16:00.

Les meir om forskningstorget

Velkomen!