Home
Mitochondrial Medicine & Neurogenetics (MMN)

News archive for Mitochondrial Medicine & Neurogenetics (MMN)

Petter Sanaker will defend his PhD thesis
Research prize to Charalampos Tzoulis at MMN
Scandomit er det skandinaviske møtet for mitokondrieforskning, og samler iår over 70 deltakere fra ulike forskningsfelt. Programmet spenner fra basal til klinisk forskning. 3 grupper ved UiB er ansvarlig for konferansen; Professorene Bindoff (Klinisk medisin), Ziegler (Molekylærbiologi) og 1. aman Tronstad (Biomedisin) utgjør komiteen.