Home
Programming Theory

Fadderukeappen

‘Fadderukeappen’ is an Android app designed to give new students an overview of everything that’s happening during their first week at University; including both official University events, classes and social activities organised by the students. [INF219, Spring 2013, in Norwegian]

Main content

Students: Marianne Grov, Johan Rusvik

Supervisors: Anya Helene Bagge, Magne Haveraaen

Status: finished; app needs user testing and more development before release

Source Code: [GitHub]

Full Report: [Norwegian]

Om prosjektet

Fadderuken involverer flere og flere personer. I 2012 var mellom 800 og 1000 personer engasjert i fadderuken ved MatNat. Med så mange personer involvert kreves mye organisering og logistikk. Til nå har dette skjedd muntlig, via sms og skriftlig på papir, men det er behov for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig. I vårt INF219­-prosjekt ønsker vi å løse dette problemet ved å gjøre informasjonen tilgjengelig elektronisk.

Idéen er å utvikle et system som har som hensikt å gjøre informasjon lett tilgjengelig for alle involverte i fadderuken ved MatNat. Måten vi tenker å gjøre dette på, er ved å utvikle en mobilapplikasjon som inneholder relevant informasjon om fadderuken og dens begivenheter, og presenterer dataene på en brukervennlig måte.

Formålet med applikasjonen er å gjøre organiseringen av fadderuken enklere. Ved bruk av Fadderukeappen vil fadderne på en enklere måte kunne formidle informasjon til studentene. Studentene vil ha tilgang til oppdatert informasjon i applikasjonen, noe som vil gjøre det lettere å holde oversikten over hva man skal delta på, samt lettere å oppdatere seg på eventuelle endringer som kan ha skjedd. Dagens løsning er avhengig av at studentene holder orden på alt av informasjon de får utdelt på papir, og erfaring og observasjoner under tidligere fadderuker tilsier at ikke alle studentene klarer dette. I tillegg oppstår det lett problemer dersom det skulle skje endringer i programmet, da det er vanskelig å gjøre alle studentene oppmerksomme på disse i løpet av kort tid. Målet er å innføre Fadderukeappen slik at disse problemene forsvinner. Fadderukeappen vil gjøre at flere får med seg det som foregår, og dette vil resultere i høyere oppmøte på både obligatoriske arrangementer og arrangementer i regi av Fadderstyret.

Vi ønsker først og fremst å utvikle appen for Android OS fordi det er enkelt å komme i gang med Android SDK, og fordi dette er noe vi begge har sterke ønsker om å lære. I andre omgang ønsker vi også å se på iOS, da dette er et operativsystem som også er veldig utbredt hos målgruppen for appen.

 

Documents