Home

Information Technology and Economics, Integrated Master's, 5 years

Ønsker du eit sivilingeniørstudium med sterkt innslag av økonomi? Då er det integrerte masterprogrammet i informasjonsteknologi og økonomi, ITØK, midt i blinken for deg.
 • Years5 Years
 • ECTS300
 • StartAutumn

Main content

Studiet gir deg brei kompetanse innan informasjonsteknologi og økonomi. Du kan spesialisere deg innan ei rekke område, som kunstig intelligens, maskinlæring, fintech, bedriftsøkonomi, web science og datatryggleik. Som ein del av studiet vil du få praksis gjennom utplassering i næringslivet.

Studiet gir deg unik kompetanse for å analysere komplekse problemstillingar i skjæringsfeltet mellom teknologi og økonomi. 

More information below

Studer ITØK i Bergen

Produsent:
UiB

Les spørsmål og svar om ITØK

Jobb

Studiet gir deg eit verktøy som gjer deg svært attraktiv i arbeidsmarknaden. Med sivilingeniørstudiet i ITØK er du aktuell for jobb innan:

 • Finans og bank
 • Høgteknologibedrifter
 • IT og telekommunikasjon
 • Konsulentbransjen
 • Gründerverksemd
 • Offentleg forvaltning og forsking
 • Store industriselskap

 

Oppbygging

ITØK-studiet er på 300 studiepoeng fordelt over fem år, og startar i august.

Seks emne i studieplanen er valfrie (eitt år tilsaman). Undervisinga og litteraturen er på norsk og engelsk.

Masteroppgåva er på 30 studiepoeng, altså eit halvt år. Det er mulighet til å avtale masterprosjekt i samarbeid med næringslivet eller offentleg forvaltning.

Slik er studiet bygd opp:

1.semester 

 • ITØK101 Mikroøkonomi (10 studiepoeng)
 • INFO132 Innføring i programmering (10 studiepoeng)
 • MAT111 Grunnkurs i matematikk I (10 studiepoeng)

2.semester 

 • ITØK102 Makroøkonomi (10 studiepoeng)
 • INFO135 Vidarekommande programmering (10 studiepoeng)
 • MNF130 Diskrete strukturar (10 studiepoeng)

3.semester 

 • INF170 Modellering og optimering  (10 studiepoeng)
 • ECON210 Velferd og økonomisk politikk (10 studiepoeng)
 • STAT110 Grunnkurs i statistikk(10 studiepoeng)

4.semester

 • ITØK281 Utplassering i informasjonsteknologi og økonomi (10 studiepoeng)
 • ITØK264 Financial technology (10 studiepoeng)
 • ECON263 Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar (10 studiepoeng)

5.semester 

 • ITØK204 Økonometri og dataanalyse (10 studiepoeng)
 • INF140 Introduksjon til datatryggleik (10 studiepoeng)
 • INFO180 Metodar i kunstig intelligens (10 studiepoeng)/ INF161 Innføring i data science (10 studiepoeng)

6.semester 

 • ITØK170 Energi- og miljøfysikk (10 studiepoeng)
 • INFO284 Machine learning (10 studiepoeng)
 •  Examen philosophicum (10 studiepoeng)

7.semester

 • ECON340 Økonometri I (10 studiepoeng)
 • ECON310 Mikroøkonomisk analyse (10 studiepoeng)
 • Valemne INFO /INF på masternivå 

8.semester

 • ITØK381 Ekspertar i team (10 studiepoeng)
 • ITØK320 Supply Chain Analytics (10 studiepoeng)/ECON364 Corporate Finance (10 studiepoeng)/ECON360 Strategisk bedriftsadferd og markedsmakt (10 studiepoeng)
 • Valemne INFO /INF på masternivå 

9.semester 

 • Valemne ECON på masternivå (eventuelt NHH)
 • Valemne ECON på masternivå (eventuelt NHH)
 • Valemne ECON  /INFO /INF på masternivå (eventuelt NHH)

  10.semester

 • ITØK391 Masteroppgave (30 studiepoeng)

(Valgemner på NHH må være på masternivå)

See full list of courses

More information below

Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi

Produsent:
Kindea Labs

Studiekvardag

Du blir del av ein relativt liten klasse med høgt kvalifiserte studentar. Små klasser gjer det lettare å halde kontakten og følge kvarandre opp gjennom studiet. Oppfølginga frå fagleg stab er tett, blant anna gjennom skreddarsydde kurs og individuell rådgiving.

Du er i nær kontakt med næringslivet, med praksisemne alt i fjerde semester. Praksisbedrifter er blant annet PWC, Deloitte, Skatteetaten, DNB, og Stacc. Studiet har også halvårlege workshops med næringslivet og forvaltning.

I løpet av ei typisk veke vil du ha forelesingar, seminar, praktiske øvingar, tid på lesesalen, gruppearbeid, samt andre studentaktivitetar. Mange av studentaktivitetene er organisert gjennom linjeforeningen Enigma.

Studiet er eit fulltidsstudium og lar seg ikkje kombinere med fulltidsjobbing utanom.

UiB er ein leiar i innovasjon og har landets nest største miljø for femårige sivilingeniørutdanningar.

Les meir om studiekvardagen som student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Kva lærer du

ITØK-studiet gir 

 • Brei kjennskap til tema som big data, maskinlæring, fintech og kunstig intelligens.
 • Solid kunnskap i økonomisk teori.
 • Svært gode ferdigheter i dataanalyse. 
 • Mulighet til å jobbe både sjølvstendig og i grupper med avanserte problemstillingar innan økonomi og IKT.

Full liste med læringsutbyte

Utveksling

Du kan reise på utveksling i eitt eller to semester. Universitetet i Bergen har mange spennande utvekslingsavtalar i blant anna USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania.  

Sjå alle UiB sine avtalar

Korleis søke

Det integrerte masterprogrammet i informasjonsvitenskap og økonomi har spesielle opptakskrav. Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

Du finner mer informasjon om disse alternative veiene inn på ingeniørutdanningene her: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/

Det er også mulig å dekke kravet om matte og fysikk med høyere utdanning. Ta kontakt med opptak ved UiB for en vurdering av om utdanningen din dekker opptakskravene.

Søknadsfristen er 15. april.  

Søk her   (søk på Informasjonsteknologi og økonomi eller 184803)