Hjem
Dyreavdelingen

Forsøk med dyr - trinn for trinn

Dette flytskjema viser gangen i forsøk med dyr fra planlegging til avslutning. Du finner mer informasjon ved å trykke på pilene

Hovedinnhold

Planlegge dyrestudier

Informasjon til deg som planlegge studier i dyr

Informasjon til deg som planlegger forsøk med dyr

Forsøk med dyr - Trinn for trinn

Før du kan starte et dyreforsøk må du gjennomgå opplæring, innhente tillatelser og tilganger.

Les mer om dette samt mange andre nyttige ting å vite, i menyene under.

Forsøk med dyr for administrativt personell

Vi har sammenfattet en del informasjon som kan være nyttig for administrativt personnell se her

Tilgang til dyreavdelingen

Adgangskort til dyreavdelingen - Hva trenger Dyreavdelingen av informasjon om deg?

Søk om tilgang via denne lenken

Den som skal ha tilgang må møte personlig på Dyreavdelingen og det vil bli gitt en gjennomgang av brann- og rømningsveier

Hvilken type adgangskort vi bruker

For adgang til Vivarium bruker vi sykehus id-kort (UiB id-kort til BBB). Har du allerede et sykehuskort, må vi vite nummeret på det, for å kunne udvide adgangen. Vi må også vite hvilke arbeidstider du skal ha, f.eks vanlig dagtid, kveld, eller natt.

Kontakt vedrørende planlegging av forsøk