Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
PhD disputas: Åse Hestnes

PhD disputas: Åse Hestnes

Mandag 19. Juni 2023 forsvarte Åse Hestnes sin PhD avhandling: The post-Caledonian tectono-thermal evolution of Western Norway.

Åse Hestnes
Foto/ill.:
Anders Bjørnsen Kulseng, UiB

Hovedinnhold

Professor Ulrich Glasmacher fra University of Heidelberg og Dr Dawn A. Kellett ved Geological Survey of Canada var opponenter, mens førsteamanuensis Elco Luijendijk var internt medlem av komiteen.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Joachim Jacobs, professor Henriette Linge og førsteamanuensis II Tor Oftedal Sømme, alle ved Institutt for geovitenskap, UiB, førsteamanuensis Deta Gasser og førsteamanuensis Thomas Scheiber, begge ved Institutt for miljø- og naturvitenskap, HVL, samt forsker Anna Ksienzyk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Disputasen ble ledet av professor Harald James Walderhaug, Institutt for geovitenskap.

Les mer her:

Tektonisk og termisk utvikling av vest-Norge | Nye doktorgrader | UiB