Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Skiparviken
Bergen k.
Steinalderlokalitet 2017
RAPPORT 
 

Liabotn,Midtun
Bergen k.
Undersøkelse av kullgrop og kullprod. fra middelalder.
RAPPORT

Fana ridesenter
Bergen k.
Mulig gravrøys, undersøkt 2013
RAPPORT
 

Steinestø
Bergen k.
Arkeologiske undersøkelser 2001
RAPPORT

Hatlestad
Bergen k.
Arkeologiske undersøkelser 2011
RAPPORT

Birk barnehage
Bergen k. Hordaland
Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor fra
overgang yngre jernalder til tidlig middelalder. 2013
RAPPORT

Årstageilen
Årstad, Bergen k., Hordaland
Fossil åker, jernalder og middelalder.
RAPPORT kommer

Sædal,
Sædal, Bergen k, Hordaland
Middelalderanlegg. 
RAPPORT kommer

Søreide
Bergen k., Hordaland
Arkeologisk granskning av bosetning og dyrkningsspor. 2012
RAPPORT

Straume
Bergen k., Hordaland
Arkeologisk undersøkelse av steinalderlokalitet. 2012
RAPPORT


Bergen k., Hordaland
Arkeologisk granskning av middelalders kullmile og forhistoriske dyrkningsspor.
RAPPORT

Nattland,
Nattland, Bergen k., Hordaland
Flateavdekning bronsealder/jernalder. 2009
RAPPORT

Dolvik
Dolvik, Bergen k.
Arkeologiske undersøkelser. 2004
RAPPORT

Sæterdal skole
Sædalen, Bergen k.
Arkeologisk undersøkelse av middelalders ildsted.
RAPPORT

Eidsvåg
Bergen k., Hordaland
Arkeologisk undersøkelse Vollane-Haugane.
RAPPORT

Gjeddevatn
Sælen, Bergen k. 
Arkeologisk undersøkelse
RAPPORT

Hjellestad
Bergen k.
Arkeologiske sikringsundersøkelser
RAPPORT

Nattland
Bergen k.
Kokegropfelt
RAPPORT

Nøttveit
Bergen k.
Førromersk jernalder og romertid (2018)
RAPPORT

Totlandsveien
Bergen k
Åkerspor fra steinalder og jernalder. 2010
RAPPORT