Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Lærdal kommune

Hovedinnhold

Nordfjella CWD
Lærdal k.
Nordfjella skrantesjuke (CWD)
RAPPORT

Øvre Kvemma
Lærdal
RAPPORT (foreløpig)

Bjørkum, Søre
Lærdal k.
Sikringsundersøkelser av dyrkingslokaliteter nær
vikingplassen Bjørkum. 
RAPPORT

Eldrevatn kraftverk
Lærdal k. 
Arkeologiske undersøkelser
RAPPORT
Artikkel 1
Artikkel 2
Artikkel 3

E 16 Voldun - Borlaug 
Berge, Russland, Nygard, Skårheim, Eråker, Teigum, Lærdal k.
Bosetningsspor fra bronsealder til middelalder.
Hus, dyrkningsspor, rydningsrøyser og gravminner. 2004
RAPPORT

E 16 Sjuafossen, Fremre Øygarden 
Lærdal k.
Bosetningsspor fra bronsealder til middelalder.
Hus, dyrkningsspor og verkstedshytter. 2000
RAPPORT

Kyrkjevoll
Kyrkjevoll, Lærdal k.
Bosetningsspor fra sen yngre steinalder til eldre jernalder.
Boplasspor fra eldre jernalder og dyrkning fra sen yngre steinalder til eldre jernalder. 2005
RAPPORT

Buhaugane
Filefjell, Lærdal k.
Flere jernvinne anlegg og trekullframstillingsanlegg, samt 1 kokegrop. 2007
Les mer >

Ljøsno 
Lærdal k,
Flatmarksgrav fra vikingtid. 1985
RAPPORT

Rv 52, Hemsedalsfjellet
Æråker, Lærdal k,
Lokalitet fra eldre og yngre steinalder. 2014
RAPPORT

E16 Seltun
Bjorkum, Lærdal k.
Flateavdekking jernalder. 

Filefjell
Lærdal k.
Bosetningsspor. 2012
RAPPORT

Øvrevoll
Lærdal k.
Sikringsundersøkelser 2015
RAPPORT

Nedre Øygarden
Lærdal k.
Sikringsundersøkelser 2015
RAPPORT

Juklevatn
Lærdal k.
Arkeologisk registrering 2012
RAPPORT