Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Utgravinger Gloppen kommune

Hovedinnhold

Mardal
Gloppen k
Gullfunn 2020. 
RAPPORT

Sandane lufthavn
Hjelmeset, Gloppen k., Sogn og Fjordane
Bosetning, dyrkning- og andre aktivitetsspor fra bronsealder/eldre jernalder/vikingtid/middelalder. 2008.
Les mer >
RAPPORT

Sandane I (lufthamnen)
Hjelmeset, Gloppen k., Sogn og Fjordane
Arkeologiske granskninger av hustufter og åkre fra senneolittisk tid til tidlig middelalder.

Sandane II (lok.7)
Hjelmeset, Gloppen k., Sogn og Fjordane
Arkeologiske granskninger av bosetnings- og dyrkningsspor fra bronsealder og eldre jernalder.

Eide
Gloppen k.
Gravrest. 1981
RAPPORT

Eide
Gloppen k.
Hellekiste under flatmark (1982)
RAPPORT

Eide (Evebø)
Evebø, Gloppen k.
Førromerske bosetningsspor. 2000 
RAPPORT
Publikasjon >

Tystad,
Vereide, Gloppen k, Sogn og Fjordane
Flateavdekking samt gravrøys. 2010
RAPPORT

Tystadbakken
Gloppen k. 
Bosetningespor (2015)
RAPPORT

Eikenes
Gloppen k, Sogn og Fjordane
Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse
RAPPORT

Gloppestad
Gloppen k., Sogn og Fjordane
Arkeologiske granskninger av hustufter fra bronse- og jernalder.

Eidsveg
Gloppen k., Sogn og Fjordane
Hellekiste fra førromersk jernalder
RAPPORT

Vereide skule
Vereide, Gloppen k. Sogn og Fjordane
Arkeologisk granskning av jernalders groper ved Vereide gravfelt.

Austrheim
Austrheim, Gloppen k.
Bronse og jernalders jordbruksspor og flatmarksgraver. 2003
RAPPORT

Rauset
Rauset, Gloppen k.
Arkeologisk undersøkelse vikingtidsgrav. 2000
RAPPORT

Seime
Gloppen k.
Arkeologiske undersøkelser av gravrøys. 2003
RAPPORT

Hetle
Gloppen k., Sogn og Fjordane
Utgraving av røys. 1986
RAPPORT

Byrkjelo
Gloppen k.
Røyser, kokegroper og forhistorisk dyrkningsspor (2016)
RAPPORT

Moldestad
Gloppen k. 
Arkeologiske undersøkelser (2017)
RAPPORT

Reed
Gloppen k. 
Bosettingsundersøkelser (2014)
RAPPORT