Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Flusund
Herøy k.
Undersøkelse av lokalitet med dyrknings- og
bosetningsspor fra bronse- og jernalder
RAPPORT

Nautøy
Herøy k.
Steinalderlokalitet
Les mer (Norark)
RAPPORT

Bergsøy kunstgressbane
Berge og Myklebust, Herøy k.
Beitemarksområde fra bronsealder og jernalder.
Spor etter avskogning/jordbruk fra yngre steinalder.

Langhaugen
Hjelmeset, Herøy k.
Arkeologisk granskning av steinalderlokalitet.

Kvalsund Teige del I
Herøy k.
Forhistorisk bosetning og dyrkningsspor. 2012.
RAPPORT

Kvalsund Teige del II
Herøy k.
Forhistorisk bosetning og dyrkningsspor. 2012.
RAPPORT

Runde
Herøy k.
Sikringsgraving, An Eroding Burial Cairn and Truncated Iron Age House. 2016
RAPPORT

Berge
Herøy k.
Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen. 2001
RAPPORT

Hjelmeset
Herøy k.
Arkeologisk steinalderundersøkelse. 1999
RAPPORT
Artikkel Norark

Kvalsund
Herøy k.
Forhistoriske dyrkningsspor, flateavdekking.
RAPPORT

Mjølstadneset
Herøy k.
Steinalderundersøkelser. 1992
RAPPORT

Nedre Berge Myklebust
Herøy k.
Arkeologiske undersøkelser. 2004
RAPPORT

Leinøy/Bergsøy
Herøy k.
Arkeologiske undersøkingar av buplassar i Nærøymarka. 1994.
RAPPORT

Indre Leine
Herøy k.
Dyrkningsspor. 2016.
RAPPORT 2016
RAPPORT 2020

Mjølsteinneset
Espeset, Herøy k.
Utgraving av boplass. 1992.
RAPPORT

Svarthaugen
Berge, Herøy k.
Arkeologiske flateavdekkingsundersøkelser. 2002
RAPPORT

Klungsøyr
Herøy k.
Arkeologiske undersøkelser. 1982
RAPPORT

Sævik
Herøy k.
Steinalderlokalitet med dyrkingsspor frå jarn- og bronsealder. 2014.
RAPPORT

Nærøy
Herøy k. (2016)
RAPPORT