Hjem
Ansattsider
Anskaffelser og innkjøp

Bestilling på rammeavtale

Dersom UiB har inngått en rammeavtale som dekker det aktuelle behovet, skal rammeavtalen brukes.

Hovedinnhold

Ved rammeavtale, bestilles tjenesten fra avtaleleverandør. Se avtaleportalen for oversikt over gjeldende rammeavtaler.

Bestillingssystemet

Alle bestillinger skal gjøres i bestillingssystemet.

Varen eller tjenesten bestilles via UiBs bestillingssystem. Meld inn til din innkjøper hva som skal bestilles og beløp. Ved rammeavtaler på tjenester, kan man bruke avropsskjema for å avtale detaljer om oppdraget før man melder behovet til innkjøper (se nederst på siden). 

En oversikt over innkjøpere (bestillere) per enhet finnes her.

Innkjøperen sikrer registrering og forhåndsgodkjenning av kjøpet i bestillingssystemet. Faktura fra leverandør merkes med bestillingsnummeret og kobles derfor automatisk til den forhåndsgodkjente bestillingen.

denne siden finner innkjøpere mer informasjon om hvordan gjennomføre en bestilling.

Rammeavtaler varierer

Alle rammeavtaler har ulike vilkår. Det kan være flere leverandører på samme avtale, ulike bestillingsrutiner og interne rutiner for hvordan man skal gå frem. Det er derfor viktig at den som skal bestille, setter seg inn i vilkårene for hver avtale. Informasjon om dette finnes i avtaleportalen. For noen kjøp, skal man kontakte fagavdeling som tar seg av bestilling. Dersom man er usikker, send en sak til innkjøp via hjelp.uib.no.

I fanene under finner man informasjon om ofte brukte avtaler innenfor ulike kategorier. Se ellers avtaleportal.

Administrative kjøp

Universitetet har mange rammeavtaler. Se avtaleportalen for informasjon. Noen av de mest brukte, er:

 • Bemanningstjenester
 • Databriller/synsundersøkelser
 • Ekspress- og spesialfrakttjenester
 • Flyttebyrå
 • Gaver: Billedkunst og Profileringsartikler
 • Kontorrekvisita og papir (Lyreco. Bestilling gjøres fra eksternkatalog i bestillingssystemet)
 • Kurs- og konferansetjenester (ny avtale inngått - ANSK-2428-16)
 • Mediaovervåking
 • Oversettelse og språkvask
 • Reiserelatert info (Reisebyrå/Fly/Hotell/Leiebil/Tog) - Her finnes mer informasjon om hvordan bestille reiser
 • Trykkeritjenester
 • Trykkeritjenester m/print on demand
 • Web baserte spørreundersøkelser

Informasjon om andre kjøp hvor vi ikke har avtale, finnes under Ofte stilte spørsmål. Dette gjelder feks varer fra Vinmonopolet.

Eiendomsrelaterte kjøp

Møbler og innvendig solskjerming

Eiendomsavdelingen har en informasjonsside om møbler og solskjerming. Kjøp under 100 000 eks mva kan gjøres direkte fra en av de ulike leverandørene på møbler, se avtaleportalen. Ved samlet kjøp av møbler på mer enn 100 000 må man kontakte Eiendomsavdeling for råd og gjennomføring.

Drift og vedlikehold

Behov og ønsker knyttet til drift og vedlikehold av bygninger og eiendom, meldes via Lydia.

Renhold

Finn informasjon om renhold på denne siden.

Andre behov

Alle andre behov for eiendomsrelaterte kjøp, skal meldes til Eiendomsavdelingen.

Akademiske kjøp

Oversikt over rammeavtaler finnes i avtaleportalen under kategori - AKAD - AKAD varer. Under er informasjon om utvalgte avtaler:

Laboratorierekvisita

Universitetet har rammeavtale på levering av laboratorierekvisita (ANSK-0316-20). Det er flere leverandører og ulike typer kataloger, se avtaleportalen for mer informasjon.

Grov- og finkjemikalier - hovedavtale kjemikalier

Universitetet har rammeavtale med Merck (tidligere Sigma Aldrich) på levering av de mest vanlige kjemikalier (ANSK-0033-18). Bestilling gjøres fra eksternkatalog i bestillingssystemet. Se avtaleportalen for informasjon om hvilke kjemikalier avtalen gjelder. For enheter i Haukelandsområdet, kan bestilling gjøres via kjemikalielageret ved BBB, se egen katalog i bestillingssystemet (Sigma-lager-BBB).

Gasser

Universitetet har rammeavtale med Nippon Gases (tidl. Yara Praxair) på levering av gasser (ANSK-0027-18). Bestilling gjøres fra internkatalog i bestillingssystemet. Se avtaleportalen for informasjon om leveringsvilkår.

IKT-kjøp

Universitetet har ulike rammeavtaler for levering av IKT-utstyr og programmvare. Før bestilling må man lese veiledning for IKT-anskaffelser.