Hjem
Ansattsider
Gjesteforskere med egne midler

Internasjonale ph.d. gjesteforskere med egne midler

Internasjonale ph.d. gjesteforskere kan registreres i FS som PhD-VISIT og gis studentrettigheter, dersom deres finansiering er tilsvarende lånekassen sine satser.

Hovedinnhold

Rettigheter

Internasjonale ph.d. gjesteforskere som blir gitt oppholdstillatelse etter UDI utlendingsforskriften § 6-20  kan registreres i FS som PhD-visit, og gis studentrettigheter. Ph.d. studenter må hvert semester betale semesteravgift til Sammen. 

SA har en egen nettside med informasjon for ph.d. gjesteforskere med student status.

Forskerer som blir ansatt og lønnet av Universitetet i Bergen og som har oppholdstillatelse som gir rett til å arbeide fulltid i Norge, har ikke rett på studentrettigheter.

Mer informasjon for internajonale ansatte finnes her.

UDI krav til oppholdstillatelse  

Fakultetet/instituttet som skal ta i mot en gjesteforsker må skrive invitasjonsbrev som danner grunnlag for oppholdstillatelse i Norge. Brevet fra UIB må innholde følgende informasjon:

 • Informasjon om prosjektet/kurs, samt faglig nivå.
 • Periode for oppholdet
 • Finansiering (bevis på dette må legges ved til UDI søknaden).
 • Bolig

Internasjonale ph.d. gjesteforskere fra land utenfor EU, bør få informasjon om oppholdstillatelse i god tid før planlagt ankomst til Norge.

I ephorte sak nr. 2019/4357 har vi samlet viktig informasjon som gjelder for forskere med egne midler, samt forslag til invitasjonsbrev.

Finansiering

Det er finansiering av opphold i Norge som avgjør hvilken type oppholdstillatelse UDI kan gi.

Internasjonale ph.d. gjesteforskere med egne midler, kan få student status dersom deres finansiering er tilsvarende minimum Lånekassen sine satser (kr. 128.887,- i undervisningsåret 2022–2023).  

For mer informasjon se UDI forskrift utlendingsforskriften § 6-20. Om begrepet ”egne midler”, se punkt 3.2.

Bolig

Det gis ikke boliggaranti til ph.d. gjesteforskere. Unntaket er internasjonale studenter med NORPART eller liknende finansiering fra Norge av minst ett semesters varighet.

Informasjon om studentbolig finnes her.

 Ph.d. gjesteforskere med egne midler kan søke om å leie en av UIB gjesteboliger for internasjonal ansatte.

Max. periode for leie er 6 mnd. Det er UiB enheten som må sende elektronisk søknad tidligst 6 mnd. før ankomst.

Rutiner for registrering

Fakultet/institutt

 1. Hvilket prosjekt ph.d. kandidaten skal delta på /hvilke kurs, samt faglig nivå.
 2. Finansieringskilde (viktig for søkere fra land utenfor EU/EØS).
 3. Informasjon om bolig.
 4. Periode for oppholdet.
 • Enheten som må registrere vedkommende i FS person/student bildet.
 • Enheten tildeler gjestestudierett på ph.d.-nivå (PhD-visit) og melder opp til prosjekt/kurs.

Studieavdelingen

 • Bestiller SO. nr. etter at ph.d.-kandidaten er registrert i FS person/student bildet.
 • Sender betalingsinformasjon dersom kandidaten kvalifiserer for studentstatus.Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student og skal betale semesteravgift og få studentrettigheter.