Hjem
Institutt for geovitenskap
TMS Starting Grant

TMS Starting Grant

Siden etableringen har stiftelsen ønsket å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til Bergen. I samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) er det etablert et 4-årig rekrutteringsprogram, BFS Starting Grant, for å nå dette målet. Programmet lyses ut hvert år, og normalt tildeles 3-4 stipend. Aktuelle kandidater fremmes av fagmiljøene og programmet er åpnet for alle fagdisipliner ved UiB.  De rekrutterte kandidatene er presentert under. GEO har siden 2010 rekruttert 5 unge forskere!

Hovedinnhold

Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend for 2020-2025. Les mer her.

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend for 2016-2020. Les mer her.

Andreas Born ble tildelt BFS-stipend for 2016-2020. Les mer her.

Nele Meckler ble tildelt BFS Stipend for 2015-2019. Les mer her.

Bjarte Hannisdal ble tildelt BFS-stipend for 2013-2017. Les mer her.

Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend for 2010-2014. Les mer her.