Hjem
Institutt for geovitenskap

Masterstudent ved GEO: en oversikt

Denne nettsiden er for deg som er tatt opp som masterstudent ved Institutt for geovitenskap. På denne nettsiden finner du informasjon om viktige skriv som masteravtalen ved GEO, informasjon om reiseoppgjør etter endt feltarbeid og informasjon om mastereksamen for å nevne noe.

Hovedinnhold

Informasjon for våre masterstudenter

Masteravtale

Etter at du har startet opp ditt masterstudie, skal du levere inn en masteravtale. Masteravtalen din klargjør rettigheter og plikter for deg som student. Masteravtalen skal leveres til din studiekonsulent til gitte frister. Lenke til masteravtalen finner du her

Forventningsskriv for masterstudenter

Som masterstudent vil du gå over fra å kun lese til enkelteksamener til å bli del av et større forskningsprosjekt i akademia. Vi håper dette korte skrivet skal gi deg et innblikk i hva vi forventer av deg som masterstudent og hva du kan forvente av din/dine veiledere.

Feltarbeid og reiseoppgjør

Før du reiser ut på feltarbeid må du sette deg inn i UiBs Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid, tokt og gruppereise gjelder for ansatte og studenter ved UiB.

GEO sine rutiner og sikkerhetsregler finner du her. 

Rutiner for deg som deltaker.

Har du vært på feltarbeid i forbindelse med masterstudiet ditt, eller har du andre godtgjørelser å kreve tilbake, skal du sende reiseregning i BetalMeg-løsningen til UiB. Tilgang til Betalmeg-systemet kan bestilles hos din studiekonsulent. Studiekonsulent må sende inn følgende informasjon på vegne av ekstern bruker:

  • privat e-postadresse
  • mobilnummer med korrekt retningsnummer
  • navn
  • kontonummer
  • fødsels- og personnr.
  • adresse
  • kontering på hvor kostnaden skal belastes for den eksterne (fås hos din hovedveileder). 
  • Hvis personen er utenlandsk, må det også sendes inn bilde av pass.
  • Ved reiseregning: periode for reise (dato fra-til). 

Ekstern bruker (student) vil da motta en e-post med informasjon om tilgang, og logger så videre på via ID-Porten. Du kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil for å logge på.  

Timelønnede med kontrakt skal bruke selvbetjeningsportalen.

Ta kontakt med studieleder for mer informasjon. 

Retningslinjer for å skrive masteroppgave

På masterprogrammet i geovitenskap vil du bli tildelt en masteroppgave allerede ved semesterstart. Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap. 

Her finner du et sett retningslinjer som kan brukes når du skriver din masteroppgave

Kort om mastereksamen

Du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitensakp - GRATULERER!

Etter at du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap, skal du presentere funnene fra oppgaven din i en offentlig presentasjon ved instituttet. Etter presentasjonen følger en muntlig eksamen med din eksamenskommisjon, bestående av én intern og én ekstern sensor. Veilederen din kan også være med under eksamen.

Presentasjonen skal gis på om lag 30 minutter. Publikum kan stille spørsmål når du er ferdig med presentasjonen din. 

Etter at presentasjonen er gjennomført, vil eksamenskommisjonen invitere deg med til et møterom hvor dere vil ha en diskusjon om oppgaven din. Diskusjonen varer ofte 0,5-1 time.'

Når diskusjonen er over, vil du (og ev. veileder) forlate rommet, i mens sensorene diskuterer endelig karakter. 

Når disse er enige, vil dere inviteres tilbake inn i rommet og karakteren din kunngjøres. 

Hele mastereksamen kan gjennomføres digitalt via zoom, dersom dette er mest hensiktsmessig. Det er også mulig å gjennomføre eksamen med ekstern sensor deltakende digitalt. 

Hvilke kriterier oppgaven din blir vurdert etter kan du finne i dette skrivet. 

Andre ressurser

Studentene i geovitenskap har mange ressurser rundt seg. Det er fullt mulig å engasjere seg i våre frivillige organisasjoner, eller delta på tilbudene som studentene steller i stand. Følg lenkene for mer info!

Geovitenskapelig fagutvalg - Organiserer tildeling av lesesalsplasser for masterstudenter, undervisnings- og læringsmiljø, har representanter i programstyret og instituttrådet. Kontakt (epost): fagutvalg@geo.uib.no, Facebook.

iEarth (med studentrepresentanter og en egen studentorganisasjon - iEarth studentene). SFUen iEarth (Senter for fremragende utdanning i geovitenskap): GeOrakel, Teacher's and student's retreat, utdanningsutvikling.. 

Instituttrådet (inkl. studentrepresentanter) - godkjenner GEOs budsjett og regnskap, tar de strategiske avgjørelsene for instituttet. 

Programstyret (inkl. studentrepresentanter) - tar avgjørelser for og utvikler studieprogrammene våre i geovitenskap (Bachelor i geovitenskap, master i geovitenskap), behandler søknader om permisjon, utsettelse på innlevering av masteroppgave, endring av studieplan, og så videre... 

Følg GEO UiB på Facebook og Instragram (@uibgeo)!

Reglement og prosedyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studiehverdag ved fakultetet.